Psykisk sygdom

Her samler vi tilbud til dig, der er ramt af psykisk sygdom - eller er pårørende til én, som er.

Leder du efter tilbud, der kan forbedre din mentale sundhed og livskvalitet?

Find info om "mental sundhed" under sundhed og livsstil.

Er du pårørende til én med en psykisk sygdom?

Oplever du, at du:

  • har for lidt viden om sygdommen
  • er usikker på, hvordan du bedst støtter den, der er syg
  • ikke ved, hvordan du tager vare på dig selv
  • savner lokale tiltag, hvor det er dig som pårørende, der er i fokus
  • gerne vil være med i fora, hvor du kan snakke med andre?

Der er mulighed for at deltage i kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende". Se mere info i den hvide boks.

Kontakt:

Elin Barslund Madsen
Tlf.: 96285447
Mobil: 51305835


Skovlyset er for dig, der er 18-65 år og psykisk sårbar. Her kan du bo i egen lejlighed og få hjælp til at leve dit liv og komme dig af din sygdom.

Skiftesporet er et psykosocialt tilbud til dig, der er ung og har psykiske problemer af psykotisk karakter. Der er både et bo- og et dagtilbud - og mulighed for bostøtte.

Nyboder er for dig, der 35-70 år og svært sindslidende. Det er et botilbud under Sandfeldgården.

Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder.
Hvis du er psykisk sårbar, kan du kan deltage i Specialundervisning på Minihøjskolen. Det er undervisning for normalt begavede voksne førtidspensionister, fleksjobbere og unge på uddannelsesydelse. I et samarbejde mellem studievejleder og den enkelte elev lægges en plan for undervisningen, og der udarbejdes et individuelt skoleskema, der løbende ændres i forhold til den enkeltes mål, ønsker og behov. Undervisningen kan have både faglige, sociale, personlige og funktionelle mål.
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og aktiverer herved de stærke sider og trækker ressourcerne frem i lyset. Ressourcer der kan anvendes i et fremtidsperspektiv.

 


Kontaktinfo

Visitationen - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning
Send e-mail

Ring til koordinatoren
Mandag - fredag: kl. 8-12
Tlf.: 96284310

Ring til en sagsbehandler
Mandag - fredag: Kl. 8.30-9.30
Tlf.: 96284052

Læs mere om sikker mail