Daghjem

Her kan du læse om daghjem på aktivitetscentrene. Daghjem er tilbud til dig, der har brug for hjælp og støtte.

Bemærk

Der tages i daghjemmene behørigt hensyn til hygiejne og afstand, som er nødvendigt for at undgå corona-smitte.

Der kan være ændringer for den enkelte borger eller ændringer i
daghjemmets rammer.

Vi følger de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og det
kan medføre ændringer i, hvordan tilbuddet tilrettelægges med
kort varsel.

Om Daghjem

Daghjem er for dig med særlige behov for støtte og hjælp på grund af for eksempel demens eller anden sygdom.

Daghjem foregår i dagtimerne, og det forudsætter, at du kan have glæde af at være del af en gruppe.

Daghjem er et tilbud, du skal visiteres til. Det er visitationen hos Sundhed og Ældre, der står for at visitere. Det sker efter en individuel vurdering.

Du kan blive bevilget op til fire hele dage og én halv dag pr. uge. 
Hvis du har brug for transport, kan du få en bevilling til kørsel til centret mod en lille egenbetaling.

Hvor er der daghjem?

Oversigt over daghjemspladser i Herning Kommune
Aktivitetscenter
Antal daghjemspladser
pr. 1. januar 2020
Aktiv Centret, Herning 10
Engholmcentret i Sdr. Felding  5
Fuglsangsø Centret, Tjørring 15
Lind Aktivitetscenter, Lind 10
Sunds Aktiv Center, Sunds 10
Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum 10
Ågården, Vildbjerg 10

Kvalitetsstandard

Se kvalitetsstandard for daghjem

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Daghjem

Nord

Sunds Aktiv Center

Charlotte Dahse, Anna Grete Madsen og Mette Jensen
Tlf.: 96285511

Ågården Vildbjerg

Dorte Møller, Tina Krogh og Conny Damholt Markusen
Tlf.: 96285666

Syd

Lind Aktivitetscenter

Bente Bjerrehus og Tina Alstrup
Tlf.: 96288745 og 96288746

Engholm Centret, Sønder Felding

Laila Pedersen og Lise Lotte Bilberg
Tlf.: 51836485 / 20625642

Øst

Toftebo Aktivitetscenter

Birgitte Bak 
Tlf.: 96285830

Vest

Aktiv Centret, Herning

Helle Bæk Frost
Tlf.: 96285974

Fuglsangsø Centret, Tjørring

Ninna Elmholt, Pernille Tang Dunker
Tlf.: 96288486 / Tlf.: 96288488