Daghjem

Her kan du læse om daghjem på aktivitetscentrene. Daghjem er tilbud til dig, der har brug for særlig hjælp og støtte i hverdagen.

Bemærk

Daghjemmene er åbne - og der tages hensyn for at undgå spredning af smitte

Daghjemmene er gradvist åbnet op til normal drift efter forårets nedlukning pga. corona-pandemien.

Der tages de nødvendige hensyn til hygiejne og afstand, som er nødvendige for at undgå smitte. Det har betydning for, hvordan tilbuddet tilrettelægges. Der kan være ændringer for den enkelte borger og eller ændringer i daghjemmets rammer, som dermed afviger fra normal drift.

Følg løbende med i situationen omkring corona.

Om Daghjem

Daghjem er for dig med særlige behov for støtte og hjælp på grund af for eksempel demens eller anden sygdom.

Daghjem foregår i dagtimerne, og det forudsætter, at du kan have glæde af at være del af en gruppe.

Daghjem er et tilbud, du skal visiteres til. Det er visitationen hos Sundhed og Ældre, der står for at visitere. Det sker efter en individuel vurdering.

Du kan blive bevilget op til fire hele dage og én halv dag pr. uge. 
Hvis du har brug for transport, kan du få en bevilling til kørsel til centret mod en lille egenbetaling.

Hvor er der daghjem?

Oversigt over daghjemspladser i Herning Kommune
Aktivitetscenter
Antal daghjemspladser
pr. 1. januar 2020
Aktiv Centret, Herning 10
Engholmcentret i Sdr. Felding  5
Fuglsangsø Centret, Tjørring 15
Lind Aktivitetscenter, Lind 10
Sunds Aktiv Center, Sunds 10
Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum 10
Ågården, Vildbjerg 10

Kvalitetsstandard

Se kvalitetsstandard for daghjem

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail