Aflastning af pårørende

Hvis du passer en syg nærtstående pårørende, kan du få tilbud om aflastning eller afløsning. Kontakt Visitationsenheden for at søge om hjælp.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk