Kvalitetsstandard

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til §84 i Serviceloven - aflastning og afløsning af pårørende.

Afløsning af nære pårørende i hjemmet §84

KVALITETSSTANDARD

Afløsning af nære pårørende i hjemmet §84
Emne Indhold
Lovgrundlag § 84 i Lov om Social Service.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Behov i forbindelse med afløsning i hjemmet til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Hvad er formålet med ydelsen? At afløse ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende i hjemmet, der passer en plejekrævende person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Modtagere af ydelsen

Ydelsen tildeles på baggrund af den pårørendes belastningsgrad, efter en individuel, konkret vurdering. Ydelsen bevilges til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en plejekrævende person, som typisk har en længerevarende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det indgår i vurderingen, hvorvidt den plejekrævende person kan kompenseres med hjælp fra hjemmeplejen, efter Lov om Social Service, §83.

Modtageren af ydelsen varetager typisk dele af den personlige pleje hos den plejekrævende på dele af døgnet, eller er generelt belastet over døgnet, f.eks. pga. lange vågne perioder om natten

Den plejekrævende vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 3-4 i Fælles Sprog.

Visitation Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Afløsning gives i hjemmet, typisk i form af rengøringshjælp, typisk svarende til rengøring efter kvalitetsstanden for rengøring hver 2. uge (A2), hvorefter, der typisk gives hjælp til rengøring i de rum, der bruges, det vil sige badeværelse, køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og det gangareal og de eventuelle trapper, der forbinder disse rum, svarende til en 2 værelses lejlighed.

Hvad indgår ikke i ydelsen?
  • Døgnafløsning i hjemmet
  • Rengøring af bøger og nipsgenstande
  • Hovedrengøring/kvartalsydelser
  • Rengøring efter flytning og håndværkere
  • Vinduespudsning både indvendig og udvendig
  • Udvendig trappevask samt trappevask i udlejningsejendomme
  • Ekstra rengøring efter dyr og dyrepasning
  • Opvask og ekstra rengøring efter gæster
  • Flytning af tunge møbler
  • Rengøring af altaner
Ydelsens omfang Typisk en ydelsespakke hver 2. uge, til rengøring, på hverdage mellem kl. 7.00-17.00. Hjælpen ydes til de aftalte opgaver. 
Kvalitetsmål Afgørelse træffes inden for 1 måned.
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt klageren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Herning Byråd den 27. marts 2007.
Redaktionelle ændringer foretaget den 8. august 2011.
Ændringer vedr. klagevejledning foretaget den 1. juli 2013.
Redaktionelle ændringer foretaget marts 2014
Godkendt i Byrådet den 26. maj 2015