KOL

Har du fået KOL? Vil du gerne have hjælp og støtte til et bedre liv med KOL? Læs om kommunes tilbud.

Undervisning og træning

Undervisning

Der tages udgangspunkt i gruppens ønsker. Der undervises f.eks. i:

  • Hvad er KOL?
  • Vejrtrækningsteknikker
  • En bedre hverdag med KOL.

Du kan få tilbudt et rygestop-forløb, hvis du ønsker det.

Hvad består træningen af?

Den fysiske træning består af fælles opvarmning efterfulgt af for-
skellige aktiviteter som konditions-, styrke-, balance- og bevægelsestræning.