KOL

Har du fået KOL? Vil du gerne have hjælp og støtte til et bedre liv med KOL? Læs om kommunes tilbud.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet om KOL-Rehabilitering henvender sig til dig, der har fået stillet diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungelidelse.

Din funktionsevne og grad af åndenød afgør, om du tilbydes rehabilitering i
kommunen eller på sygehus.

Fysisk træning er en vigtig del af KOL-Rehabilitering. Du skal derfor være indstillet på fysisk aktivitet. Det er ligeledes vigtigt, at du har lyst til at arbejde med din egen sundhed og er villig til at dele dine erfaringer med andre.