Pårørende til demente

Du kan, som pårørende til et menneske med demens, få hjælp til at klare dagligdagen. Læs om kurser for pårørende, aflastning og daghjem.