Pårørende til demente

Du kan, som pårørende til et menneske med demens, få hjælp til at klare dagligdagen. Læs om kurser for pårørende, aflastning og daghjem.

At være pårørende til ægtefælle, forældre eller søskende til et menneske med demens kan være svært. Derfor kan du få rådgivning og vejledning af demensteamet.

Pårørende til demente kan være et familiemedlem, en ægtefælle eller barn eller en ven, som passer en dement.

En pårørendegruppe kan give mulighed for at mødes med ligestillede og udveksle erfaringer. Du kan deltage i en gruppe, der mødes ca. hver 14. dag i en periode på ca. 3-4 måneder.

Målet er, at deltagerne i gruppen får øget deres psykiske,fysiske og sociale velbefindende. Der lægges meget vægt på tryghed i en pårørendegruppe; det skal være et fristed, hvor man kan læsse af og sige lige, hvad man har behov for.

Der er selvfølgelig tavshedspligt i gruppen. Alle har et medansvar for, at gruppen fungerer.

Den enkelte gruppe vil blive sammensat af demensteam efter en individuel samtale.

Demenskonsulenten eller vejlederen deltager i gruppen hver gang. Grupper kan på sigt selv etablere netværk.

Grupperne mødes ca. hver 14. dag i ca. 1½ time.

Gruppen er en lukket gruppe, som mødes over 6-8 gange.

Samtaleemner kan eksempelvis være:

  • Viden om demenssygdomme
  • Hverdagens udfordringer
  • Støttemuligheder
  • Livshistorie

Samtidig er der mulighed for at:

  • dele sorger og glæder
  • hjælpe hinanden
  • styrke accept af den nye livssituation
  • finde muligheder i den nye situation.

Klik på billedet for at høre Kirsten fortælle om demensteamets pårørendegrupper.

Pårørendegruppe


Vi har oprettet en særlig gruppe målrettet unge, der har forældre med demens.

Her kan du se film om, hvad de unge får ud af at deltage og hør mere om hvilke redskaber, som du kan få som deltager.

Demenspaaroerende

 

Nanette og Elise har begge fædre, der lider af demens. Her fortæller de om hvilket fællesskab de har fået i samværsgruppen for unge med forældre med demens i Herning Kommune.

Elisa

Nanette

 

Hør Anni og Gitte fortælle om deres erfaringer med at støtte de unge. 

 Anni

 Gitte

 


Aflastning i hjemmet

Du har mulighed for at få hjælp til nogle praktiske ting i hjemmet. Kontakt Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.
Se mere under aflastning af pårørende.

Frivillige besøgsvenner kan komme og være hos den demente, hvis du har et ærinde i byen.
Kontakt demensteamet, der har et tæt samarbejde med en række besøgstjenester.

Daghjem

Du kan blive aflastet ved, at den demente kommer på daghjem på et af  aktivitetscentrene.
Se mere om daghjem på aktivitetscentre.


Kontakt demensteamet, hvis du ønsker at deltage i en pårørendegruppe.

Demensteamet i Herning Kommune - juni 2021

Demensteamet - juni 2021

Kontaktinfo

Demensteam
Fuglsangsø Centret
Fuglsang Toft 4
7400 Herning

Se kontaktoplysninger til medarbejderne i demensteamet.

Træffes bedst på hverdage på telefon mellem kl. 8.00 - 9.00.

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail