Har du problemer med hukommelsen?

Læs om almindelig hukommelse og om tegn på demens.

Hvis du aktuelt føler, at du har problemer med hukommelsen, er der god hjælp at hente i Herning Kommune.
Du kan rette henvendelse til din egen læge eller til demensteamet.

Man taler om hukommelsessvækkelse, når hukommelsen er så dårlig, at det påvirker hverdagens gøremål, og når omgivelserne - ofte nærmeste pårørende - bemærker problemer med hukommelsen.

Glemmer man gentagne gange aftaler eller ofte forlægger ting, kan det være udtryk for sygdom eller anden påvirkning af hjernen.

Symptomer på hukommelsessvækkelse

Oftest er de første tegn på nedsat hukommelse, at man har vanskeligt ved at huske, hvad der er foregået for ganske nyligt, dvs. inden for de seneste dage, uger og måneder.

En person med hukommelsessvækkelse vil kunne fastholde tråden i en almindelig samtale, kunne følge handlingen på TV, men efterfølgende have vanskeligt ved at huske indholdet.

Begivenheder, som ligger længere tilbage, huskes ofte godt, f.eks. hvor skolen og arbejdspladsen var.

Hvad skyldes svækkelsen af hukommelsen?

Langt de fleste mennesker har i perioder oplevet at huske dårligt. Det er dog en myte, at hukommelsen svækkes betydeligt med alderen. En ældre person kan have lidt sværere ved at koncentrere sig om flere ting på én gang, og det kan tage lidt længere tid at lære nye ting. De fleste raske ældre husker dog ganske glimrende og kan uden større besvær tilegne
sig ny viden.

Nogle sygdomme, f.eks. depression og stofskiftelidelser, kan påvirke koncentrationen og hukommelsesfunktionen i betydelig grad. I disse tilfælde bedres hukommelsen, når sygdommen behandles. Også stress og psykiske kriser kan medføre udtalte problemer med at koncentrere sig og huske.

I nogle tilfælde kan hukommelsessvækkelse være det første tegn på en demenssygdom. Også ved disse tilstande er det vigtigt at finde årsagen til hukommelsessvækkelsen, således at relevant undersøgelse og behandling kan påbegyndes.


Information til mennesker med demens og deres pårørende

Demensteamet har lavet en folder, der fortæller om demens og giver gode råd til personer med demens og deres pårørende.

Kontakt demensteamet for at få "Når hukommelsen svigter og adfærden ændres".

Forside Naar Hukommelsen Svigter


Kontaktinfo

Demensteam
Fuglsangsø Centret
Fuglsang Toft 4
7400 Herning

Se kontaktoplysninger til medarbejderne i demensteamet.

Træffes bedst på hverdage på telefon mellem kl. 8.00 - 9.00.

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail