Demensvenlig kommune

Her kan du læse mere om hvad det betyder for dig, at Herning Kommune er demensvenlig.

Herning blev en 'Demensvenlig Kommune' i 2017. Titlen gives til kommuner, som arbejder med emnerne:

  • Demensvenlig bolig og indretning
  • Personen med demens
  • Pårørende
  • Kompetenceløft hos personalet
  • Demensvenligt lokalsamfund

Vi er rigtigt godt i gang med mange nye tiltag inden for demens området i Herning Kommune. 

Læs kommunens demensstrategi.

Demensvenlig indretning

Plejecentrene arbejder med demensvenlig indretning både inde og ude. Det giver hjemlighed, gode lysforhold og små afgrænsede områder. 
Det kan øge beboernes fysiske og psykiske trivsel. For eksempel er der opsat indendørs LED belysning, der kan følge solens gang over himlen. Derved opnår beboerne naturlig døgnrytme og bedre nattesøvn. Eller køkkener får varme farver, da det stimulerer appetitten.

Personen med demens

Der er lavet et nyt idékatalog, der viser hvordan pårørende eller personale kan hjælpe med aktivite-ter der giver mening og stimulerer sanserne. Det kan både øge fysisk og mental sundhed samt trivsel og livskvalitet.

Se idékataloget her

Der er andre nye brochurer på vej. Én brochure giver gode informationer tidligt i et demensforløb. En anden giver gode råd til, når personer med demens flytter på plejecenter. Brochurerne udleveres af personalet, når det er relevant.

Pårørende

Hjælp og støtte til de pårørende er vigtig. Bonusven er en frivillig, der besøger en person med de-mens i eget hjem. Bonusvennen giver gode og meningsfulde oplevelser. Mens bonusvennen er i hjemmet, kan den pårørende foretage sig dét, som giver fornyet glæde, energi og overskud til at komme hjem igen.

Læs kommunens pårørendestrategi.

Kompetenceløft hos personalet

Vores medarbejdere møder ofte personer med demens. Derfor har alle vores 1200 medarbejdere væ-ret på en række online demens-kurser. De har nu en fælles forståelse af, hvad demens er, og hvordan man bedst støtter personer med demens. Det er til stor gavn for personen med demens og pårørende.

Demensvenligt lokalsamfund

Der arbejdes på, hvornår der kan komme konkrete tiltag inden for dette område.

Kontaktinfo

Lilian Lyngholm Bertelsen
Udviklingskonsulent
Tlf.: 25649871
Mobil: 25649871
Send e-mail til lilian.lyngholm.bertelsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.