Nyttig viden om demens

Her finder du links til mere viden om demens samt materiale, der kan hjælpe jer som familie.

I boksen Mere info finder du link til forskellige hjemmesider og patientforeninger, der har fokus på demens.

Hvis du aktuelt føler, at du har problemer med hukommelsen, er der god hjælp at hente i Herning Kommune.
Du kan rette henvendelse til din egen læge eller til demensteamet.

Man taler om hukommelsessvækkelse, når hukommelsen er så dårlig, at det påvirker hverdagens gøremål, og når omgivelserne - ofte nærmeste pårørende - bemærker problemer med hukommelsen.

Glemmer man gentagne gange aftaler eller ofte forlægger ting, kan det være udtryk for sygdom eller anden påvirkning af hjernen.

Symptomer på hukommelsessvækkelse

Oftest er de første tegn på nedsat hukommelse, at man har vanskeligt ved at huske, hvad der er foregået for ganske nyligt, dvs. inden for de seneste dage, uger og måneder.

En person med hukommelsessvækkelse vil kunne fastholde tråden i en almindelig samtale, kunne følge handlingen på TV, men efterfølgende have vanskeligt ved at huske indholdet.

Begivenheder, som ligger længere tilbage, huskes ofte godt, f.eks. hvor skolen og arbejdspladsen var.

Hvad skyldes svækkelsen af hukommelsen?

Langt de fleste mennesker har i perioder oplevet at huske dårligt. Det er dog en myte, at hukommelsen svækkes betydeligt med alderen. En ældre person kan have lidt sværere ved at koncentrere sig om flere ting på én gang, og det kan tage lidt længere tid at lære nye ting. De fleste raske ældre husker dog ganske glimrende og kan uden større besvær tilegne
sig ny viden.

Nogle sygdomme, f.eks. depression og stofskiftelidelser, kan påvirke koncentrationen og hukommelsesfunktionen i betydelig grad. I disse tilfælde bedres hukommelsen, når sygdommen behandles. Også stress og psykiske kriser kan medføre udtalte problemer med at koncentrere sig og huske.

I nogle tilfælde kan hukommelsessvækkelse være det første tegn på en demenssygdom. Også ved disse tilstande er det vigtigt at finde årsagen til hukommelsessvækkelsen, således at relevant undersøgelse og behandling kan påbegyndes.


Kontakt demensteamet for at få materiale og vejledning, der er nævnt under dette afsnit.

Fasthold livshistorien

Demensteamet har udarbejdet en livshistoriemappe, der kan benyttes til at fastholde hukommelsen. 

Mappen bruges til at personalet kan hjælp med at fastholde fortællingen og forstå personer med demens.

Det er også muligt at finde digitale løsninger. 

Få ideer til godt samvær, når den éne har demens

Få fif og triks til at styrke sanserne med særlig fokus på personer med demens.

Se idékatalog - sansestimulering

Ideerne kan bruges af pårørende, ansatte og andre.

"Når hukommelsen svigter og adfærden ændres"

Demensteamet har lavet en folder, der fortæller om demens og giver gode råd til personer med demens og deres pårørende.

"Når der bliver behov for en plejebolig"

Med en demensdiagnose vil der næsten altid blive behov for en plejebolig. 

Demensteamet og plejecentrene har lavet en folder, der giver gode råd om tildeling af plejebolig og om indflytning.

Der er står også mange gode råd til pårørende. 


Herning Kommune har valgt at blive demensvenlig kommune. 

Det betyder blandt andet, at vi har udarbejdet en demensstrategi og en pårørendestrategi, der er relevant - også for pårørende til mennesker med demens.

Læs demensstrategien.

Læs pårørendestrategien.

Der vil gradvist blive indført flere konkrete tiltag, der skal forbedre hverdagen for personer med demens i Herning Kommune.


træer med løvfald

Kontaktinfo

Demensteam
Fuglsangsø Centret
Fuglsang Toft 4
7400 Herning

Se kontaktoplysninger til medarbejderne i demensteamet.

Træffes bedst på hverdage på telefon mellem kl. 8.00 - 9.00.

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail