Nyttig viden om demens

Her finder du links til mere viden om demens samt materiale, der kan hjælpe jer som familie.

I boksen Mere info finder du link til forskellige hjemmesider og patientforeninger, der har fokus på demens.

Fasthold livshistorien

Demensteamet har udarbejdet en livshistoriemappe, der kan benyttes til at fastholde hukommelsen. 

Mappen bruges til at personalet kan hjælp med at fastholde fortællingen og forstå personer med demens.

Det er også muligt at finde digitale løsninger. 

Kontakt demensteamet for at få materiale og vejledning til at bevare personens historie.

Få ideer til godt samvær, når den éne har demens

Få fif og triks til at styrke sanserne med særlig fokus på personer med demens.

Se idékatalog - sansestimulering

Ideerne kan bruges af pårørende, ansatte og andre.


Herning Kommune har valgt at blive demensvenlig kommune. 

Det betyder blandt andet, at vi har udarbejdet en demensstrategi og en pårørendestrategi, der er relevant - også for pårørende til mennesker med demens.

Læs demensstrategien.

Læs pårørendestrategien.

Der vil gradvist blive indført flere konkrete tiltag, der skal forbedre hverdagen for personer med demens i Herning Kommune.


Information til mennesker med demens og deres pårørende

Demensteamet har lavet en folder, der fortæller om demens og giver gode råd til personer med demens og deres pårørende.

Kontakt demensteamet for at få "Når hukommelsen svigter og adfærden ændres".

Forside Naar Hukommelsen Svigter


Vejledning og gode råd fra demensteamet og plejecentrene i Herning Kommune

Med en demensdiagnose vil der næsten altid blive behov for en plejebolig. 

Demensteamet og plejecentrene har lavet en folder, der giver gode råd om tildeling af plejebolig og om indflytning.

Der er står også mange gode råd til pårørende. 

Kontakt demensteamet for at få "Når der bliver behov for en plejebolig". 

 Forside Naar Der Bliver Behov For En Plejebolig


Kontaktinfo

Demensteam
Fuglsangsø Centret
Fuglsang Toft 4
7400 Herning

Se kontaktoplysninger til medarbejderne i demensteamet.

Træffes bedst på hverdage på telefon mellem kl. 8.00 - 9.00.

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail