Demensteam

Du kan som borger, pårørende og samarbejdspartner bruge teamet til at forbedre livskvaliteten for personer med demens.

Du kan få hjælp af Demensteamet, hvis du er bekymret for at du eller én, som du kender har fået demens.

Formålet er at forbedre livskvaliteten for den person, der har demens og samtidig støtte og hjælpe de pårørende.

Konkrette tilbud:

 • koordinere indsatsen for demensramte familier for at skabe sammenhæng i indsatsen
 • lave individuel vejledning af både personer med demens og deres pårørende
 • etablere pårørendegrupper
 • samarbejde med læger om demensudredning
 • vejlede om kommunens øvrige tilbud
 • samarbejde med frivillige
 • støtte særlige aktivitetstilbud for demente
 • lave demensskole for pårørende og personer med demens
 • vejlede øvrigt sundhedspersonale om demenssygdommen
 • støtte rehabiliteringsforløb for personer med demens
 • benytte Marte Meo-metoden for at øge livskvaliteten for den demente og de pårørende. Og for at sikre arbejdsmiljøet og forebygge vold.

Vi har også åben rådgivning og forskellige kurser.

Se mere om kurser og åbningstiderne for åben rådgivning.


Demensteamet samarbejder tæt med

 • egen læge eller speciallæger fra udredning og under demensforløbet.
 • hjemmeplejen.
 • aktivitetscentrene omkring dagcenter og daghjemstilbud.
 • plejecentre - herunder rådgivning, supervision og undervisning af de ansatte.
 • alle, der benytter Marte Meo-metoden for at øge livskvaliteten for den demente og de pårørende. Og for at sikre arbejdsmiljøet og forebygge vold.
 • frivillige - samarbejde om aktiviteter som besøgsvenner, brunchgruppe, og deres deltagelse i diverse demens arrangementer.
 • tilsynsenheden omkring værgemål og magtanvendelse.

Klik på billedet for at høre Alice og Jesper fortælle om deres oplevelser med demensteamet.

Kontakt demensteamet

Demenskonsulenter

Her kan du se de medarbejdere, som du kan tale med.

Fra venstre: Anni O. Frederiksen, Hanne Helms, Anni Rønnow Kristensen og Anna-Grethe Lyhne.

Demensteam juli 2018

Kontaktinfo

Anna-Grethe Lyhne Videbæk
Demensvejleder
Tlf.: 96288496
Send e-mail til plcal@herning.dk

Hanne Helms
Demenskonsulent
Tlf.: 96288495
Send e-mail til hanne.helms@herning.dk

Anni Overgaard Frederiksen
Demenskonsulent
Tlf.: 96288494
Send e-mail til plcaf@herning.dk

Anni Rønnow Kristensen
Demenskonsulent
Tlf.: 20805582
Send e-mail til plcar@herning.dk

Gitte Mørch Henriksen
Marte Meo supervisor
Tlf.: 20282910
Send e-mail til plcgh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.