Demensteam

Du kan som borger, pårørende og samarbejdspartner bruge teamet til at forbedre livskvaliteten for personer med demens.

Du kan få hjælp af Demensteamet, hvis du er bekymret for at du eller én, som du kender har fået demens.

Formålet er at forbedre livskvaliteten for den person, der har demens og samtidig støtte og hjælpe de pårørende.

I forhold til borgere og pårørende

 • koordinere indsatsen for at skabe sammenhæng.
 • samarbejde med læger om demensudredning.
 • støtte særlige aktivitetstilbud herunder træningstilbud for demente.
 • støtte rehabiliteringsforløb for personer med demens.
 • lave individuel vejledning af både af personer med demens og deres pårørende.
 • etablere pårørendegrupper.
 • lave demensskole for pårørende og personer med demens.
 • vejlede om kommunens øvrige tilbud.
 • samarbejde med frivillige.

Der bliver jævnlig holdt kurser, demensskole og informationsaftener om demens, som borgere i Herning Kommune og deres pårørende kan benytte sig af.

I forhold til samarbejdspartnere

 • vejlede øvrigt sundhedspersonale - både internt og eksternt - om demenssygdommen og om udførslen af hjælpen. 
 • benytte Marte Meo-metoden for at øge livskvaliteten for den demente og de pårørende. Og for at sikre arbejdsmiljøet og forebygge vold.

Demensteamet samarbejder tæt med

 • egen læge eller speciallæger fra udredning og under demensforløbet.
 • hjemmeplejen.
 • aktivitetscentrene omkring dagcenter og daghjemstilbud.
 • plejecentre - herunder rådgivning, supervision og undervisning af de ansatte.
 • alle, der benytter Marte Meo-metoden for at øge livskvaliteten for den demente og de pårørende. Og for at sikre arbejdsmiljøet og forebygge vold.
 • frivillige - samarbejde om aktiviteter som besøgsvenner, brunchgruppe, og deres deltagelse i diverse demens arrangementer.
 • tilsynsenheden omkring værgemål og magtanvendelse.

Klik på billedet for at høre Alice og Jesper fortælle om deres oplevelser med demensteamet.

Kontakt demensteamet

Demensteamet i Herning Kommune - juni 2021

Demensteamet - juni 2021

Kontaktinfo

Anna-Grethe Lyhne Videbæk
Demensvejleder
Tlf.: 96288496
Send e-mail til plcal@herning.dk

Anni Overgaard Frederiksen
Demenskonsulent/ VISO specialist
Tlf.: 96288494
Send e-mail til plcaf@herning.dk

Anni Rønnow
Demenskonsulent
Tlf.: 20805582
Send e-mail til plcar@herning.dk

Hanne Helms
Demenskonsulent
Tlf.: 96288495
Send e-mail til hanne.helms@herning.dk

Maria Bunch Schurmann
Demenskonsulent
Tlf.: 96288493
Send e-mail til plcms@herning.dk

Gitte Mørch Henriksen
Marte Meo supervisor
Tlf.: 20282910
Send e-mail til plcgh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.