Hjemløse og udsatte

Hvis du er socialt udsat, har et misbrug eller er hjemløs, kan disse tilbud måske være noget for dig.

Se kort med tilbud til udsatte borgere.

Læs mere om, hvem der kan hjælpe.

Læs mere om, hvor du kan være.

Søg om støtte

Hvis du eller en pårørende, læge eller anden kontaktperson på vegne af dig vil søge om støtte i form af dagtilbud, støtte i eget hjem eller botilbud, så kontakt Visitationen i Handicap og Psykiatri.

Du kan også henvende dig direkte til:

 

Dekorativt

Kontaktinfo

Pernille Johanne Gade
Afsnitsleder
Tlf.: 20283324
Send e-mail til bicpg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.