Hjemløse og udsatte

Hvis du er socialt udsat, har et misbrug eller er hjemløs, kan disse tilbud måske være noget for dig.

Hvem kan hjælpe dig med bolig, tandlæge, et måltid mad eller en seng at sove i, hvis du er hjemløs eller udsat?

Vi har en støtte-kontakt-person (SKP), som arbejder opsøgende på gadeplan. Han tilbyder kontakt på dine betingelser.

Når I har fået kontakt, prøver han at hjælpe dig med at erkende din situation. Det handler om at skabe tillid. Målet er, at du bliver motiveret til handling og behandling.

SKP-ordningen er et tilbud under Misbrugscenter Herning.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til vores SKP'er, Jimmi Madsen.
Han har nummer 30 57 86 67.

Send en mail til Jimmi Madsen.


Hjemløseteam er et bostøttetilbud til hjemløse borgere mellem 18 og 65 år, som ud over hjemløshed har problemer med ensomhed, misbrug, psykiske eller sociale vanskeligheder.

Hvis du er på et forsorgshjem, begynder vi gerne et forløb med dig, mens du er der. På den måde kan vi hjælpe i den svære overgang fra institution til egen bolig.

Kontakt sagsbehandlerne på udsatteområdet, hvis du har brug for mere info.
De har tlf-nr.: 96 28 42 98 (telefontid dagligt kl. 8.30 - 9.30).

Send en mail til sagsbehandlerne på udsatteområdet.

Hvordan gør vi?

I teamet vil der være en medarbejder, der støtter dig i at finde din egen bolig. Og som også følger og støtter dig efter, at du har fået et sted at bo - hvis du har brug for det.

Du og din kontaktperson laver sammen en plan, som for eksempel kan rumme:

  • Samtaler.
  • Hjælp til økonomi.
  • Hjælp til praktiske gøremål.
  • Kontakt til kommunen, sundhedsvæsnet, behandlingssystemet.
  • Støtte til social kompetenceudvikling.
  • Styrkelse af netværk.

Hvis du er socialt udsat, kan du få gratis rådgivning om post og økonomi hos Skovlyset på Skovvænget 2A i Herning. Det er gratis.

Ring til Skovlyset på 96 28 53 00.


Læs mere om, hvor du kan være.

 

Dekorativt