Hjemløse og udsatte

Hvis du er socialt udsat, har et misbrug eller er hjemløs, kan disse tilbud måske være noget for dig.

Se kort med tilbud til udsatte borgere.

Læs mere om, hvem der kan hjælpe.

Læs mere om, hvor du kan være.

Søg om støtte

Hvis du eller en pårørende, læge eller anden kontaktperson på vegne af dig vil søge om støtte i form af dagtilbud, støtte i eget hjem eller botilbud, så kontakt Visitationen i Handicap og Psykiatri.

Se i den mørke boks "Kontaktinfo", hvordan du får fat på os.

Du kan også henvende dig direkte til:

Udsattekataloget "Hvem gør hvad"

Hvem gør hvad? er en oversigt over tilbud til socialt udsatte. Det kan være alt fra overnatning til tilbud om aktivitet eller samvær.

Hensigten med oversigten er, at man hurtigt kan danne sig et overblik over de tilbud, der findes i Herning Kommune, og som man vil se, er der tale om en bred vifte af tilbud, som spænder lige fra overnatningstilbud til aktivitets- og samværstilbud m.m.

Hvem gør hvad? henvender sig til en bred læserkreds, hvor vi har forsøgt at få alle relevante tilbud med til målgruppen. Der er medtaget tilbud, som organisatorisk er forankret i Herning Kommune og tilbud, som er forankret i private sociale organisationer. Dette understreger det gode samarbejde mellem de forskellige aktører på området, som der er en mangeårig tradition for i Herning Kommune.

Hvem gør hvad? er udarbejdet af Handicap og Psykiatri i samarbejde med de tilbud, som er nævnt i oversigten. Disse tilbud har alle medvirket til formulering af de afsnit, der vedrører dem selv.

Hvis du ønsker et eksemplar af Kataloget, kan du skrive en mail her

Dekorativt

Kontaktinfo

Visitationen
Hjemløse og udsatte

Torvet 5
7400 Herning

Nye henvendelser skal ske til koordinatoren.
Tlf. 96 28 43 10
Telefontid:
Mandag - fredag: kl. 8 - 12.

Sagsbehandlerne (udsatte borgere).
Tlf. 96 28 42 98
Telefontid:
Hverdage fra kl. 8.30 - 9.30
Send email

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail