Midlertidig hjælpemiddel

Her kan du læse om, hvordan du kan låne et hjælpemiddel, hvis du har et midlertidig behov.

Midlertidige hjælpemidler kan enten være et hjælpemiddel eller et almindeligt forbrugsgode. Der gælder de samme regler for bevilling af henholdsvis hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis der er tale om et hjælpemiddel, så udlåner Herning Kommune det i den periode, som du har brug for det. 

Hvis forbrugsgodet som du har behov for midlertidigt, koster over 500 kr., så tilbyder Herning Kommune at betale for og udlåne forbrugsgodet til dig midlertidigt. I det tilfælde tilhører forbrugsgodet kommunen.

Hvis du har behov for flere forbrugsgoder lægges udgifterne hertil sammen. Hvis de overstiger 500 kr. betaler Herning Kommune udgiften og udlåner efterfølgende forbrugsgoderne til dig. Hvis forbrugsgodet koster under 500 kr. - så er det dig selv, som skal afholde udgiften.

Se kvalitetstandarden for midlertidige hjælpemidler §113b.

Kørestole

Kontaktinfo

Hjælpemiddelenheden
Tlf.: 96284333
Send e-mail

Åbningstider
Mandag - fredag: 8-11

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail