Kørsel til speciallæge - ikke pensionist

Du kan søge om befordringsgodtgørelse, hvis du har mere end 50 km til nærmeste speciallæge.

Hvis du ikke er pensionist, kan du søge om befordringsgodtgørelse til speciallæge. Du har ret til befordringsgodtgørelse til speciallæge, hvis du opfylder følgende to betingelser:

  1. Afstanden til og fra speciallægens konsultationssted overstiger 50 km (samlet mere end 100 km.).
  2. Udgiften overstiger 102 kroner (tur/retur).

Du skal være opmærksom på, at befordringsgodtgørelsen ydes til den nærmeste speciallæge, som kan give den nødvendige behandling.

Befordringsgodtgørelsen udbetales efter taksterne, der svarer til den billigste offentlige transport.

Når du søger om befordringsgodtgørelse hos Borgerservice, skal du aflevere dokumentation for besøget hos speciallægen. 

For pensionister gælder særlige regler.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

CPR 01-10:
Kristina Teilmann
Borgerservicemedarbejder
Tlf. 96282456
Send mail til Kristina

CPR 11-20:
Marit Bjørnstad
Borgerservicemedarbejder
Tlf. 96282458
Send mail til Marit

CPR 21-31:
Birgit Sørensen
Borgerservicemedarbejder
Tlf. 96282451
Send mail til Birgit

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail