Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Her kan du læse om, hvilken hjælp du kan få med plejen af dine tænder. Du kan læse om hvordan du kan søge om denne tandpleje.

Det er Tandplejen i Herning, der står for omsorgs- og specialtandpleje.

Læs mere om omsorgstandpleje.

Læs mere om specialtandpleje.

Få et ansøgningsskema

Bor du i plejebolig eller i et botilbud, skal du kontakte plejepersonalet for at få et ansøgningsskema.

Bor du i eget hjem, skal du kontakte Visitationsenheden, hvis du ønsker at blive visiteret til omsorgstandpleje.

Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

Den maksimale egenbetaling for patienter i omsorgstandplejen er 530 kr. (2019).

Specialtandpleje

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling 1.975 kr. (2019).

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ønsker at klage over tandlægefaglig behandling hos en offentligt ansat tandlæge, skal du henvende dig til Patientkontoret i den region, du bor i, eller direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientkontoret kan også hjælpe dig med at udforme klagen.

Klag over privatpraktiserende tandlæge

Når du er fyldt 18 år og har fået behandlet dine tænder hos en privatpraktiserende tandlæge, der har overenskomst med den danske sygesikring, har du mulighed for at klage over fejlbehandling.

Du skal klage inden for to år efter du har fundet eller burde have registreret fejlen - og maksimum fem år efter behandlingen. Vedrører klagen andre forhold, så er fristen seks uger og maksimum fem år efter behandlingen.

Klager behandles i forskellige nævn alt efter klagens art:

Du kan læse om klageforløb og erstatning på hjemmesiden tandklage.dk, som er udarbejdet af Tandlægeforeningen og Danske Regioner. Her finder du også klageskemaer.

Klagemuligheder i udlandet

Reglerne for at klage over tandlægebehandling er ikke ens i alle europæiske lande. Hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte 'Forbruger Europa', som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer.

Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om du kan klage over behandlingen og hvor du skal klage.

Krav om erstatning

Når du klager og får medhold, kan du få en del eller hele din betaling for behandlingen tilbage. Ønsker du erstatning ud over tandlægeregningen på mere end 1.000 kr., så skal kravet fremsættes hos Dansk Tandlægeforenings Patientforsikring. Læs mere i pjecen 'Når skade er sket'.

Indhold hentet fra borger.dk

Dekorativt

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkald (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail