Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Her kan du læse om, hvilken hjælp du kan få med plejen af dine tænder.

Det er Tandplejen i Herning, der står for omsorgs- og specialtandpleje.

Omsorgstandpleje

Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.
Den maksimale egenbetaling for patienter i omsorgstandplejen er 540 kr. (2020).

Læs mere om omsorgstandpleje.

Specialtandpleje

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling 2.010 kr. (2020).

Læs mere om specialtandpleje.

Få et ansøgningsskema

Bor du i plejebolig eller i et botilbud, skal du kontakte plejepersonalet for at få et ansøgningsskema.

Bor du i eget hjem, skal du kontakte Visitationsenheden, hvis du ønsker at blive visiteret til omsorgstandpleje.

Dekorativt

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail