Sygepleje

Hvis du er syg og har brug for pleje, er det Sygeplejen, du skal have fat på.

Du kan blive visiteret til sygepleje. I Herning kan du få hjemmesygepleje, det vil sige at Sygeplejen kommer i dit hjem, eller du kan komme i en række sygeplejeklinikker.

Læs mere om vores sygeplejeklinikker.

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Indhold hentet fra borger.dk

Du skal have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller sygehuset for at få hjemmesygepleje.

Din læge kan informere yderligere om dine muligheder for hjemmesygepleje.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan også blive visiteret af Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Du kan få hjemmesygeplejen til at hjælpe med sårpleje, medicin, stomipleje, inkontinenshjælpemidler, ernæring samt til forskellige målinger og behandlinger i forbindelse med din sygdom. Det er også muligt at få sygeplejersken til at hjælpe med struktur og psykisk støtte.

Hvis du ikke i forvejen får hjælp fra Sundhed og Ældre, men får brug for akut hjælp udenfor Visitationsenhedens åbningstid, så kan du kontakte Rehabiliteringscentret. De besvarer henvendelser og videregiver dem til hjemmeplejen, som kan sørge for den akutte hjælp.

Telefonnumret du skal benytte er 96 28 44 60. 

Visitationsenheden følger senere op på ydelserne og vurdere om der er behov for yderligere bevillinger og tiltag.


Ud over den almindelige sygepleje er det muligt at få hjælp via vores Akut Team. Det skal altid ske gennem enten lægen, hjemmesygeplejersken eller andet professionelt personale.

Læs mere om vores Akut Team.

Mand hjælpes i seng af plejepersonale

Kontaktinfo

Sygeplejen
Tlf.: 96284530

Vælg det rigtige geografiske område (Nord, Syd, Øst og Vest).
Se på kortet, hvis du er i tvivl om området.

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail