Sygepleje

Hvis du er syg og har brug for pleje, er det Sygeplejen, du skal have fat på.

Du kan blive visiteret til den almindelige sygepleje.

Vi har også en række sygeplejeklinikker, hvor du kan få hjælp.

Læs mere om vores sygeplejeklinikker.

Ud over den almindelige sygepleje er det muligt at få hjælp via vores Akut Team. Det skal altid ske gennem enten lægen, hjemmesygeplejersken eller andet professionelt personale.

Læs mere om vores Akut Team.

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Indhold hentet fra borger.dk

Du skal have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller sygehuset for at få hjemmesygepleje.

Din læge kan informere yderligere om dine muligheder for hjemmesygepleje.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan også blive visiteret af Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Du kan få hjemmesygeplejen til at hjælpe med sårpleje, medicin, stomipleje, inkontinenshjælpemidler, ernæring samt til forskellige målinger og behandlinger i forbindelse med din sygdom. Det er også muligt at få sygeplejersken til at hjælpe med struktur og psykisk støtte.

Mand hjælpes i seng af plejepersonale

Kontaktinfo

Sygeplejen
Tlf.: 96284530

Vælg det rigtige geografiske område (Nord, Syd, Øst og Vest). Se på kortet, hvis du er i tvivl om området.

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Ældreområder i Herning

Her kan du finde de fire geografiske områder, som ældreområdet er opdelt i. Klik på kortet og se hvilket område du tilhører.

Se områderne på kort