Sygepleje

Herning leverer sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.

Du kan blive henvist til den kommunale sygepleje af din praktiserende læge, speciallæge eller af en hospitalslæge, når du fx bliver udskrevet fra indlæggelse på hospitalet eller har modtaget ambulant behandling. Du kan også selv henvende dig til Visitationsenheden.

Som udgangspunkt får du sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker. Du kan typisk få sygepleje kl. 8.00-15.00 på hverdage og i øvrigt efter nærmere aftale med kliniksygeplejersken.

Læs mere om vores sygeplejeklinikker.

Hvis du fysisk og/eller psykisk ikke er i stand til at møde frem, kan du hele døgnet - alle årets dage - få besøg i eget hjem.

Hvis du ikke i forvejen får hjælp fra Sundhed og Ældre, men får brug for akut hjælp udenfor Visitationsenhedens åbningstid, så kan du kontakte Rehabiliteringscentret. De besvarer henvendelser og videregiver dem til hjemmeplejen, som kan sørge for den akutte hjælp.

Telefonnumret du skal benytte er 96 28 44 60. 

Visitationsenheden følger senere op på ydelserne og vurdere om der er behov for yderligere bevillinger og tiltag.


Ud over den almindelige sygepleje er det muligt at få hjælp via vores Akut Team. Det skal altid ske gennem enten lægen, hjemmesygeplejersken eller andet professionelt personale.

Læs mere om vores Akut Team.

 

 

Mand hjælpes i seng af plejepersonale

Kontaktinfo

Sygeplejen
Tlf.: 96284530

Vælg det rigtige geografiske område (Nord, Syd, Øst og Vest).
Se på kortet, hvis du er i tvivl om området.

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail