Vælg din leverandør

Når du er visiteret til hjemmehjælp, personlig pleje eller andre ydelser, har du frit valg til at vælge en leverandør.

Du kan vælge mellem forskellige leverandører, hvis du er visiteret til:

  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp (rengøring mm)

På listen finder du en oversigt over de leverandører, du kan vælge imellem.

Den kommunale hjemmepleje
Kan levere pleje hele døgnet

Tlf. 96 28 45 30 
www.hjemmeplejen.herning.dk
E-mail: sua.sec@herning.dk

Kær DK, Herning (tidligere Privat Pleje og Omsorg)
Kan levere pleje hele døgnet

Tlf.: 27 75 79 61
www.kær.dk
E-mail: kontakt@krpl.dk

Fælles Pleje og Omsorg - kan levere fra 1. september 2021
Kan levere pleje hele døgnet

Tlf. 42 22 29 35
www.fpoo.dk 
E-mail: mariam@fpoo.dk


Praktisk hjælp kan omfatte rengøring, tøjvask, ærinder i bank samt hjælp med bestilling af dagligvarer - i tidsrummet kl. 07.00-17.00 på hverdage.

Du kan vælge mellem følgende leverandører

Den kommunale hjemmepleje
Tlf. 96 28 45 30
www.hjemmeplejen.herning.dk
E-mail: sua.sec@herning.dk (sikker post)

ABJ-Rengøring
Tlf. 97 14 26 64
www.abj-ren.dk
E-mail: abj@abj-ren.dk

Akurat
Tlf. 96 41 11 11
www.akurat.dk
E-mail: mail@akurat.dk

Bells Rengøring
Tlf. 22 47 95 44
E-mail: bell@bellren.dk

Kær DK, Herning (tidligere Privat Pleje og Omsorg)
Tlf.: 27 75 79 61 
www.kær.dk 
E-mail: kontakt@krpl.dk

JEK Rengøring
Tlf. 31 56 60 73
E-mail: jek.smil@outlook.com

Fælles Pleje og Omsorg - kan levere fra 1. september 2021
Tlf. 42 22 29 35
www.fpoo.dk
E-mail: mariam@fpoo.dk


Se her, hvis din virksomhed ønsker at blive leverandør.

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m. 

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

Indhold hentet fra borger.dk

dekorativt billed

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Ældreområder i Herning

Her kan du finde de fire geografiske områder, som ældreområdet er opdelt i. Klik på kortet og se hvilket område du tilhører.

Oversigt over Herning Kommune opdelt i de fire ældreområderSe områderne på kort