Kvalitetsstandarder

Se de standarder, som er gælder for hjemmehjælp, hjemmepleje og træning i hjemmet.

En kvalitetsstandard er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen.

De beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen.

Se mere her:

Kvalitetstandard for praktisk hjælp, pleje og omsorg.

Kvalitetsstandard for rehabilitering, klippekort og træning via hjemmeplejen.

Kvalitetsstandard for madservice.

Dekorativt billed

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail