Hjælp og pleje

Du kan få hjælp, hvis du ikke er i stand til selv at klare praktiske opgaver eller personlig pleje. Læs også om transport til læge, omsorgstandpleje og anden hjælp.

Hjemmehjælp

Se hvilken hjælp du eventuelt kan blive visiteret til.

Læs mere om hjemmehjælp, der omfatter praktisk hjælp og personlig pleje.

Sygeplejen

Du kan også få hjælp af sygeplejen, hvis du har behov for det.

Læs mere om hjemmesygepleje og sygeplejeklinikker.

Hvis du ikke i forvejen får hjælp fra Sundhed og Ældre, men får brug for akut hjælp udenfor Visitationsenhedens åbningstid, så kan du kontakte Rehabiliteringscentret. De besvarer henvendelser og videregiver dem til hjemmeplejen, som kan sørge for den akutte hjælp.

Telefonnumret du skal benytte er 96 28 44 60. 

Visitationsenheden følger senere op på ydelserne og vurdere om der er behov for yderligere bevillinger og tiltag.


Andre former for hjælp og pleje

Du kan også læse om:

Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Transport til læge

Madservice

Udbringning af dagligvarer

Post til døren

Kontakt Visitationsenheden for at høre om du er i målgruppen til denne hjælp.

Vil du være leverandør til kommunen?

Se her, hvis din virksomhed ønsker at blive leverandør.

Dekorativt billede

Samtale med borger i hjemmet

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Ældreområder i Herning

Her kan du finde de fire geografiske områder, som ældreområdet er opdelt i. Klik på kortet og se hvilket område du tilhører.

Oversigt over Herning Kommune opdelt i de fire ældreområderSe områderne på kort