Træning ved sygdom og svækkelse

Her kan du læse om træning, der er tilpasset lige den situation, som du står i efter sygdom eller ulykke - uden at du har været på sygehuset.

Træningen kan være genoptræning eller vedligeholdelsestræning - alt efter dine behov.

Træningen foregår individuelt eller på hold. Det kan foregå på aktivitetscenter eller i dit eget hjem.

Træning på aktivitetscentre

Er du 60+ eller førtidspensionist kan du benytte de mange træningstilbud, som vi har på aktivitetscentrene.

Søg efter "træning" eller "motion" på aktiv.herning.dk og find det tilbud, der passer dig bedst.

Se hvor der er aktivitetscentre.

Kvalitetsstandarder for træning

Se beskrivelsen af serviceniveau på træning i Herning Kommune

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Tal med kommunen eller din praktiserende læge om mulighederne for træning.

Indhold hentet fra borger.dk

Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • på et sygehus
  • på et sundhedscenter
  • i et træningscenter
Frit valg af træningssted

Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Indhold hentet fra borger.dk

Du skal henvende dig til din læge eller til kommunen for oplysninger om genoptræning.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Allis Lunde
Leder, Træning og Aktivitet område Øst
Tlf.: 96285454
Mobil: 21341697
Send e-mail til takal@herning.dk

Lars Østergaard
Leder, Træning og Aktivitet område Syd
Tlf.: 96285664
Mobil: 24458089
Send e-mail til taklo@herning.dk

Kirsten Fugl Matthiasen
Leder for Træning & Aktivitet, Område Vest
Tlf.: 96285971
Mobil: 40105119
Send e-mail til takki@herning.dk

Trine Rold
Leder Træning og Aktivitet, Område Nord
Tlf.: 22355706
Mobil: 22355706
Send e-mail til taktr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.