Træning ved sygdom og svækkelse

Her kan du læse om træning, der tilpasset lige den situation, som du står i efter en sygdom eller ulykke.

Træningen kan være genoptræning eller vedligeholdelsestræning - alt efter dine behov.

Træning ved sygdom/svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Tal med kommunen om mulighederne for træning.

Indhold hentet fra borger.dk

Træning i Herning

Træningen til altid tage udgangspunkt i din situation. Sammen med terapeuten sætter du mål for træningen. 

Træningen foregår individuelt eller på hold. Det kan foregå på aktivitetscenter eller i dit eget hjem.

Se hvor der er aktivitetscentre.

Kvalitetsstandarder for træning

Se beskrivelsen af serviceniveau på træning i Herning Kommune

 

Kontaktinfo

Allis Lunde
Teamleder, Træning og Aktivitet - område Øst
Tlf.: 96285454
Mobil: 21341697
Send e-mail til takal@herning.dk

Lars Østergaard
Leder, Træning og Aktivitet område Syd
Tlf.: 96285664
Mobil: 24458089
Send e-mail til taklo@herning.dk

Kirsten Fugl Matthiasen
Leder for Træning & Aktivitet, Område Vest
Tlf.: 96285971
Mobil: 40105119
Send e-mail til takki@herning.dk

Trine Rold
Leder af Træning og Aktivitet Nord
Tlf.: 22355706
Mobil: 22355706
Send e-mail til taktr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Ældreområder i Herning

Her kan du finde de fire geografiske områder, som ældreområdet er opdelt i. Klik på kortet og se hvilket område du tilhører.

Se områderne på kort