Genoptræning efter hospitalskontakt

Her kan du læse om træning, hvis du har været i kontakt med sygehus.

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Indhold hentet fra borger.dk

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.
Indhold hentet fra borger.dk

Herning Kommune vurderer hvor din genoptræning bedst kan foregå. Du vil blive kontaktet med et tilbud om genoptræning.

Pr. 1. juli 2018 træder en ny lov om udvidet frit valg til genoptræning i kraft.

Det betyder at du har mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud. Loven gælder dog kun, hvis kommunen ikke kan tilbyde start af genoptræningsforløbet inden for 7 kalenderdage efter, at du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan.

Hvis du ikke tilbydes genoptræning inden for de 7 kalenderdage, så skal kommunen oplyse dig om muligheden for frit valg af privat leverandør. Det frie valg forudsætter, at KL har indgået aftale med en privat leverandør omkring den type genoptræningsforløb, som du har behov for.

KL arbejder på højtryk med at udarbejde kontrakter med private leverandører, men det er ikke muligt at indgå aftaler med virkning fra 1. juli.

Du kan følge udviklingen i arbejdet med at lave kontrakter via dette link: http://www.fritvalgservice.dk/

 

Kontaktinfo

Genoptræningsenheden
Tlf.: 96284091
Telefontid alle dage 8-11
Send e-mail
Att. "Genoptræning"

Eva Klose Jensen
Ledende terapeut
Tlf.: 96284071
Send e-mail til Eva

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail