Genoptræning efter hospitalskontakt

Her kan du læse om træning, hvis du har været i kontakt med sygehus.

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Indhold hentet fra borger.dk

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.
Indhold hentet fra borger.dk

Herning Kommune vurderer hvor din genoptræning bedst kan foregå. Du vil blive kontaktet med et tilbud om genoptræning.

Hvis kommunen ikke kan tilbyde en tid til genoptræning inden for syv dage, har du ret til at gøre brug af frit valg på genoptræningsområdet. Du vil blive kontaktet af kommunen, hvis de ikke kan tilbyde dig en tid inden 7 dage.

Du kan gå på hjemmesiden www.mingenoptræning.dk for at finde alle relevante oplysninger om mulighederne for frit valg til genoptræning.

Loven om patientrettigheden, der trådte i kraft 1. juli 2018, omfatter de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset.

Kontaktinfo

Genoptræningsenheden
Tlf.: 96284091
Telefontid alle dage 8-11
Send e-mail
(sikker mail, hvis du sender fra sikkerpostkasse)

Eva Klose Jensen
Leder
Tlf.: 96284071
Send e-mail til Eva

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail