Genoptræning

Her kan du læse om træning i Herning Kommune.

Formålet med træning er, at du kan generhverve eller vedligeholde dit funktions- eller færdighedsniveau. Målet er at du kan leve en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt. Herning Kommune har flere typer af træning, afhængig af hvilken situation, du er i.

Har du en genoptræningsplan?

Har du været på hospitalet og fået en plan for din træning?

Kontakt Genoptræningsenheden, hvis du har spørgsmål.

Genoptræning efter hospitalskontakt

Brug for træning efter ulykke?

Hvis dit funktions- eller færdighedsniveau pludselig er nedsat, eksempelvis efter en ulykke eller ved sygdom, kan du få tilbud om træning.

Kontakt Aktivitet og Træning, hvis du har spørgsmål.

Træning ved sygdom og svækkelse

Særlige eller specielle typer af træning

Vi har særligt tilrettelagte træningsforløb. Se de aktuelle tilbud under særlig træning.

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

  • du har et svært fysisk handicap
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
  • din tilstand er varig.
Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

Indhold hentet fra borger.dk

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.
Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

Kørsel til genoptræning

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.

I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri transport eller for at få betalt dine udgifter til transport. Spørg terapeuten på træningsstedet om dine muligheder.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Genoptræningsenheden
Tlf.: 96284091
Telefontid alle dage 8-11
Send e-mail
(sikker mail, hvis du sender fra sikkerpostkasse)

Eva Klose Jensen
Leder
Tlf.: 96284071
Send e-mail til Eva

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail