Vejledning til ansøgning om plejebolig

Her kan du få lidt vejledning til din ansøgning og få overblik over, hvad der sker.

Herunder kan du læse mere om, hvad du skal tænke på inden din ansøgning. Du kan også få overblik over, hvad der sker, når du er godkendt til en ældrebolig eller plejebolig.

Du søger en bolig ved at klikke på linket i den grønne boks med selvbetjening.

Inden du søger bolig

Det er måske nødvendigt at få andre til at hjælpe med ansøgningen og den videre proces over i nye bolig.   

Læs mere om fuldmagt

Læs mere om værgemål

Du skal ved ansøgningen oplyse, hvor du gerne vil flytte til. Du kan skrive flere ønsker.

Hvilken type bolig vil du søge?

Der er forskellige boliger - til forskellige behov. Find den type af bolig, som du vil søge til ved at se nærmere på mulighederne.

Botilbud og bostøtte til personer med fysisk eller psykisk handicap

Få overblik over handicapvenlige boliger uden personale.

Se liste over ældreboliger

Se oversigt over plejeboliger i Herning Kommune

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre der behandler din ansøgning.

Når du godkendt til en bolig vil du typisk komme på en venteliste.

Venteliste til plejeboliger og ældreboliger

Herning Kommunes boligadministration af pleje- og ældreboliger adskiller sig på væsentlige punkter fra et almindeligt boligselskab.

Herunder skal det særligt fremhæves, at vi ikke opererer med deciderede ventelister, hvor du har et fortløbende nummer på listen, der sikrer, at du får tildelt en bolig efter tur.

Når der er en ledig bolig, laves der fagligt en konkret, individuel vurdering af de borgere, der står på ventelisten, og ud fra denne tilbyder vi pladsen til den på ventelisten, der har det største behov.

Tilbud om bolig

Når vi vurderer, at du skal have tilbud om en konkret ledig bolig, sender vi et brev til dig.

Hvis du ønsker at flytte i denne bolig, skal du kontakte boligselskabet. Der skal underskrives lejekontrakt og betales indskud og husleje.