Ansøgning om plejebolig

Her kan du få vejledning til, hvordan du søger plejebolig.

Du kan søge om plejebolig, hvis det ikke er muligt for dig at blive i din nuværende bolig på grund at dit helbred. Det er en samlet vurdering af dine behov, der har betydning for vurderingen. 

Hvis du bor i Herning Kommune

Du kan kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre for at få en individuel vejledning til at søge en plejebolig.

Hvis du bor i en anden kommune

Du skal først være godkendt til en plejebolig i din hjemkommune. Herefter skal du søge om en plejebolig i Herning Kommune.

Venteliste og plejeboliggaranti

Når du bliver godkendt til en plejebolig, vil du komme på en venteliste. De borgere, der har størst behov, vil blive tilbudt en plejebolig først. Du kan derfor ikke regne med at "rykke op" på ventelisten automatisk.

Ved ansøgningen skal du oplyse, om du har ønske om bestemte plejeboliger (vælg plejecenter).

Der er garanti for at få en plejebolig indenfor 2 måneder, hvis du vælger at være omfattet af plejeboliggarantien (sæt kryds på ansøgningsskemaet).

Hvis du ønsker at bo på bestemte plejecentre, er du ikke omfattet af garantien.

Ansøgningsskema

Du kan udfylde ansøgningsskemaet under selvbetjening via borger.dk

Du kan også kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre. Se kontaktoplysninger i boksen Mere info.

Se mere generel information om ældreboliger, plejeboliger og handicapegnede boliger.

Dekorativt billed

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkald (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail