Handicapvenlige boliger

Der er forskellige boligformer, der egner sig til forskellige typer handicap.

Der er et sammenfald mellem boliger, der egner sig til ældre, og boliger der er handicapvenlige. 

Vi har valgt at samle vores information om boliger til særlige behov et andet sted på hjemmesiden.

Søg en handicapvenlig bolig.

Få hjælp til nødvendige ændringer af din nuværende bolig.

Mærkeordningen 'God Adgang' kan give dig information om tilgængelighed. Både i hverdagen og som turist i Danmark kan du kan finde oplysninger om adgangsforholdene til steder med offentlig adgang – private såvel som offentlige bygninger.

Det kan fx gøre det lettere at komme omkring for dig, som har et handicap, og for dig, som skal omkring med en barnevogn.

Adgangsforhold - steder
 • attraktioner
 • arbejdspladser
 • badestrande
 • konferencer
 • offentlige bygninger
 • overnatningssteder
 • restauranter
 • sport
 • teater
 • toiletter
 • turistbureauer
Adgangsforhold - brugergrupper
 • kørestolsbrugere
 • gang-, arm- og håndhandicappede
 • synshandicappede
 • hørehandicappede
 • astmatikere og allergikere
 • udviklingshandicappede
 • alle med læsevanskeligheder

For hver af de syv grupper er der tale om ganske konkrete forhold, som skal være opfyldt for, at en bygning eller et område er tilgængeligt og anvendeligt.

Nogle bygninger er fuldt tilgængelige mens andre har mindre god tilgængelighed for en eller flere brugergrupper. Fordelen er først og fremmest, at den pålidelige information om adgangsforholdene gør det lettere at planlægge din færden, hvis du har funktionsnedsættelse.

Stederne er frivillige medlemmer af mærkeordningen. En inspektør fra Foreningen God Adgang gennemgår stedet, hvorefter resultatet bliver offentliggjort på hjemmesiden godadgang.dk.

Hvert andet år bliver stedet gennemgået igen, så oplysningerne er aktuelle.

Du kan finde oplysninger om de mærkede steder via God Adgang.

Indhold hentet fra borger.dk

De almene boligorganisationer har en række handicapvenlige boliger. Både almene familieboliger og almene ældreboliger, herunder plejeboliger, kan være egnede for beboere med handicap.

Boligportalen ’Danmark Bolig’ giver overblik over almene lejeboliger i hele landet. Hvis du vælger ’avanceret søgning’, kan du udvælge boliger med god fysisk tilgængelighed for tre grupper:

 • kørestol
 • synshandicap
 • gang-, arm- og håndhandicap

Samtidig kan du finde svar på spørgsmål som: beliggenhed, boligens størrelse, ventetid, om du må have husdyr, hvem der udlejer, og om det kræver en særlig anvisning fra kommunen.

Almene familieboliger

Familieboliger udlejes efter venteliste. Du skal derfor skrives op på boligorganisationens venteliste. I visse tilfælde kan du have fortrinsret til en ledig bolig frem for andre på ventelisten:

 • Hvis kommunen har besluttet, at ældre og borgere med handicap har fortrinsret til boliger, der tidligere har været forbeholdt denne gruppe, eller som med støtte efter den sociale lovgivning er indrettet til denne gruppe.

 • Hvis du er stærkt bevægelseshæmmet, har du fortrinsret til boliger i tæt, lavt byggeri i en etage, der har et areal på mindst 85 m2 og har mindst et bade- og toiletrum med et frit manøvreareal på mindst 1,5 m.

 • Hvis din husstand er på mindst fire medlemmer, og en af disse er stærkt bevægelseshæmmet, har du fortrinsret til boliger med et areal på mere end 115 m2, der er beregnet for sådanne husstande.

Det kan også være aftalt med kommunen, at den har anvisningsretten til de nævnte boliger. Så bliver de ikke udlejet efter venteliste men efter en individuel vurdering af dit behov sammenholdt med andres. I disse tilfælde skal du kontakte kommunen.

Almene ældreboliger

Ældreboliger er boliger til ældre og borgere med handicap, der har behov for denne type bolig. Hvis du har handicap, kan du komme i betragtning til en ældrebolig uanset din alder.

Det er kommunen som afgør, om du kan komme i betragtning. Du skal derfor altid henvende dig til kommunen om muligheden for at få en ældrebolig.

Ændring af boligens indretning

I stedet for at flytte fra din nuværende bolig, kan boligen i mange tilfælde indrettes, så den i højere grad er handicapvenlig. Du kan søge kommunen om hjælp til at gøre din nuværende bolig bedre egnet til dine behov. 

Indhold hentet fra borger.dk

Mærkeordningen 'God Adgang'

Hvis du vil klage over, at en virksomhed ikke lever op til beskrivelsen i mærkeordningen 'God adgang', skal du først klage til virksomheden. Hvis virksomheden stadig ikke fremmer tilgængeligheden, kan du klage til Klagenævnet for Mærkeordningen for Tilgængelighed. Det er et privat klagenævn, der er etableret af Foreningen Tilgængelighed for Alle.

Ved flyrejser

Ønsker du at klage over en utilgængelig flyrejse, skal du klage til lufthavnen eller flyselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor hændelsen fandt sted. I Danmark er myndigheden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ved togrejser

Ønsker du at klage over en utilgængelig togrejse, kan du klage til jernbaneselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med jernbaneselskabets svar, kan du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Ved busrejser

Hvis du ønsker at klage over en utilgængelig busrejse, skal du kontakte det pågældende busselskab og anmode om en skriftlig afgørelse på din klage.

Er afgørelsen fra busselskabet ikke tilfredsstillende, skal du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Hvis din klage til ankenævnet falder udenfor forordningen om rettigheder for buspassager vil ankenævnet henvise dig til Færdselsstyrelsen.

Ved rejser med skib

Ønsker du at klage over en utilgængelig rejse med skib, skal du kontakte havnemyndighederne eller færgeselskabet.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte den relevante myndighed i det land, hvor hændelsen fandt sted. I Danmark er dette enten Søfartsstyrelsen eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

Dekorativt billed

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkald (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail