Handicapvenlige boliger

Der er forskellige boligformer, der egner sig til forskellige typer handicap.

Der er et sammenfald mellem boliger, der egner sig til ældre, og boliger der er handicapvenlige. 

Vi har valgt at samle vores information om boliger til særlige behov et andet sted på hjemmesiden.

Søg en handicapvenlig bolig.

Få hjælp til nødvendige ændringer af din nuværende bolig.

Mærkeordningen 'God adgang' kan give dig information om tilgængelighed. Både i hverdagen og som turist i Danmark kan du kan finde oplysninger om adgangsforholdene til steder med offentlig adgang – private såvel som offentlige bygninger.

Det kan fx gøre det lettere at komme omkring for dig, som har et handicap, og for dig, som skal omkring med en barnevogn.

Adgangsforhold - steder
 • attraktioner
 • arbejdspladser
 • badestrande
 • konferencer
 • offentlige bygninger
 • overnatningssteder
 • restauranter
 • sport
 • teater
 • toiletter
 • turistbureauer
Adgangsforhold - brugergrupper
 • kørestolsbrugere
 • gang-, arm- og håndhandicappede
 • synshandicappede
 • hørehandicappede
 • astmatikere og allergikere
 • udviklingshandicappede
 • alle med læsevanskeligheder

For hver af de syv grupper er der tale om ganske konkrete forhold, som skal være opfyldt for, at en bygning eller et område er tilgængeligt og anvendeligt.

Nogle bygninger er fuldt tilgængelige mens andre har mindre god tilgængelighed for en eller flere brugergrupper. Fordelen er først og fremmest, at den pålidelige information om adgangsforholdene gør det lettere at planlægge din færden, hvis du har funktionsnedsættelse.

Stederne er frivillige medlemmer af mærkeordningen. En inspektør fra Foreningen God Adgang gennemgår stedet, hvorefter resultatet bliver offentliggjort på hjemmesiden godadgang.dk Hvert andet år bliver stedet gennemgået igen, så oplysningerne er aktuelle.

Du kan finde oplysninger om de mærkede steder via God adgang.

Indhold hentet fra borger.dk

Boligportalen Danmarkbolig giver overblik over 550.000 almene lejeboliger over hele landet. Hvis du vælger avanceret søgning, kan du udvælge boliger med god fysisk tilgængelighed for tre grupper:

 • kørestol
 • synshandicap
 • gang-, arm- og håndhandicap

Samtidig kan du finde svar på spørgsmål som: beliggenhed, boligens størrelse, ventetid, om du må have husdyr, hvem der udlejer, og om det kræver en særlig anvisning fra kommunen.

Du kan både have brug for en handicapvenlig bolig fra starten, når du flytter hjemmefra og senere i livet, hvis du pådrager dig et handicap, eller når du som ældre får funktionsnedsættelse. Du har også mulighed for at søge kommunen om hjælp til at gøre din nuværende bolig tilgængelig.

Kontakt kommunen, hvis du har spørgsmål og ønsker om hjælp til at ændre din nuværende bolig, eller du vil søge om og godkendes til en handicapvenlig bolig.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du vil klage over, at en virksomhed ikke levet op til beskrivelsen i mærkeordningen 'God adgang', skal du først klage til virksomheden. Hvis virksomheden stadig ikke fremmer tilgængeligheden, kan du klage til Klagenævnet for Mærkeordningen for Tilgængelighed. Det er et privat klagenævn, der er etableret af Foreningen Tilgængelighed for Alle.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lokalafdelingerne i Danske Handicaporganisationer kan klage til Nævnenes hus over utilgængeligt byggeri. Du kan læse om klageadgangen på deres hjemmesider.

Indhold hentet fra borger.dk

Dekorativt billed

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkald (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail