Vejledning - søg bolig

Læs om ansøgning til ældrebolig eller handicapvenlig bolig.

Her er et par ting du med fordel kan overveje, inden du vil sende en ansøgning om enten en ældrebolig eller handicapegnet bolig.

Det er måske nødvendigt at få andre til at hjælpe med ansøgningen og den videre proces over i nye bolig.   

Få overblik over økonomien ved en eventuel flytning. Du kan finde nogle af oplysningerne inden ansøgningen.

Find ud af hvor du vil flytte hen. Få overblik over de handicapegnede ældreboliger eller plejeboliger, som du kan vælge mellem.

Du skal ved ansøgningen oplyse, hvor - hvilke boliger - du gerne vil flytte til. Du kan skrive flere ønsker på listen.


Ved ældreboliger og handicapvenlige boliger er det Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, der behandler din ansøgning.

Når du er godkendt til en bolig, vil du typisk komme på en venteliste.

Herning Kommunes boligadministration af pleje- og ældreboliger adskiller sig på væsentlige punkter fra et almindeligt boligselskab.

Herunder skal det særligt fremhæves, at vi ikke opererer med deciderede ventelister, hvor du har et fortløbende nummer på listen, der sikrer, at du får tildelt en bolig efter tur.

Når der er en ledig bolig, laves der fagligt en konkret, individuel vurdering af de borgere, der står på ventelisten, og ud fra denne tilbyder vi pladsen til den på ventelisten, der har det største behov.

Tilbud om bolig

Når vi vurderer, at du skal have tilbud om en konkret ledig bolig, sender vi et brev til dig.

Når du har vurderet dit tilbud, skal du kontakte Herning Kommunes boligadministration.

Hvis du ønsker boligen, vil du efterfølgende få sendt en lejekontrakt. Kontrakten skal du underskrive, og du skal betale indskud og husleje til udlejeren.

Hvis du ikke ønsker boligen, drøfter vi fremtidige tiltag i forhold til dit boligbehov.


Vær opmærksom på at få opsagt din nuværende bolig og få meldt flytning. 

Du kan søge om lån til indskud og søge om boligstøtte inden du flytter.

Når du har sagt ja til den tilbudte bolig, vil du modtage lejekontrakt og anden information fra det boligselskab, der ejer boligen.


Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en anden kommune af en række nærmere fastsatte grunde.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

dekorativt billede

Kontaktinfo

Boligadministration
Bethaniagade 3 B
7400 Herning

Post sendes til Torvet 5

Alex Dahl Karlsen
Tlf. 96284475

Tina Sofia Bach
Tlf. 96284424

Åbningstider
Mandag 8.00-16.00
Tirsdag-onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag: 8.00-12.00

Send e-mail til boligadministationen 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail