Ledige boliger

Her kan du se, hvor der er ledige ældreboliger, ligger.

Herning Kommune har en række ledige boliger, som du kan leje, uden du behøver at være handicappet eller pensionist.

Unge og studerende henvises til at søge på det almene boligmarked.

Undersøg først om du kan visiteres. Kan du ikke visiteres til en ældrebolig, kan du efter en faglig, individuel og konkret vurdering måske leje en ældrebolig.

Kommune kan ikke garantere, at de enkelte adresser er ledige på ansøgningstidspunktet.

Se de ledige ældreboliger på et kort

Søg efter en lille bolig

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail