Bolig - tilpasset dig med særlige behov

Har du brug for en bolig med særlig indretning? Læs om ansøgning til boligindretning eller en ny handicapegnet bolig.

Kan din bolig blive tilpasset dine behov?

Der er flere muligheder for enten at tilpasse din nuværende bolig eller til at tilbyde dig en anden bolig.

Tilpasning af din nuværende bolig ved at lave boligændringer

Har du brug for ny bolig?

Vi har forskellige typer af boliger, der kan passe til netop dit funktionstab.

  • Botilbud - du kan blive visiteret til forskellige boliger hos Handicap og Psykiatri, hvis du har et fysisk og/eller psykisk handicap.
  • Ældrebolig - du kan søge om en handicapvenlig bolig hos Sundhed og Ældre
  • Plejebolig - kan du søge, hvis du har et varigt behov for pleje døgnet rundt. 

Du kan søge om boligen ved at indsende ansøgning via borger.dk eller ved at kontakte enten visitationen i Handicap og Psykiatri eller Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Læs vejledning, hvis du vil søge ældrebolig eller plejebolig.

Kvalitetsstandard

Se alle kvalitetsstandarder for midlertidige og permanente ophold.

Læs mere om midlertidige ophold.

 

Dekorativt billede