Bolig - tilpasset dig med særlige behov

Har du brug for en bolig med særlig indretning? Læs om ansøgning til boligindretning eller en ny handicapegnet bolig.

Kan din bolig blive tilpasset dine behov?

Der er flere muligheder for enten at tilpasse din nuværende bolig eller til at tilbyde dig en anden bolig.

Tilpasning af din nuværende bolig ved at lave boligændringer

Har du brug for ny bolig?

Vi har forskellige typer af boliger, der kan passe til netop dit funktionstab.

  • Botilbud - du kan blive visiteret til forskellige boliger hos Handicap og Psykiatri, hvis du har et fysisk og/eller psykisk handicap.
  • Ældrebolig - du kan søge om en handicapvenlig bolig hos Sundhed og Ældre
  • Plejebolig - kan du søge, hvis du har et varigt behov for pleje døgnet rundt. 

Du kan søge om Pleje- og Ældrebolig ved at udfylde den digitale løsning i selvbetjeningsboksen. Er du ikke digital, er du velkommen til at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, så vi kan hjælpe dig med at søge.

For at blive visiteret til et botilbud, kan du kontakte visitationen i Handicap og Psykiatri.

Læs vejledning, hvis du vil søge ældrebolig eller plejebolig.

Kvalitetsstandard

Se alle kvalitetsstandarder for midlertidige og permanente ophold.

Læs mere om midlertidige ophold.

 

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Boligadministration
Bethaniagade 3 B
7400 Herning

Post sendes til Torvet 5

Alex Dahl Karlsen
Tlf. 96284475

Tina Sofia Bach
Tlf. 96284424

Åbningstider
Mandag 8.00-16.00
Tirsdag-onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag: 8.00-12.00

Send e-mail til boligadministationen 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail