Magtanvendelse

Ind imellem kan det være nødvendigt at bruge magt. Læs om, hvad magtanvendelse kan være, og hvornår det er lovligt at bruge magt.

Den lov, der dækker brug af magt i forhold til voksne, er Serviceloven. Magtanvendelse er beskrevet i kapital 24.

I Herning Kommune er det Tilsynsenheden, der har ansvar for at håndtere forhold vedrørende brug af magt i forhold til voksne.

Reglerne om brug af magt tages i brug i forhold til personer med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne.

Der skal altid ske en individuel og faglig vurdering af borgerens nedsatte funktionsevne.


Når der bliver grebet ind i selvbestemmelsesretten, skal det altid være fordi, der er en konkret fare for, at borgeren eller andre kommer væsentlig til skade. En magtanvendelse skal først ske når alle andre muligheder er afprøvet og dette viser sig ikke være tilstrækkeligt for at passe på borgeren eller de omkringværende borgere. 

Anvendelsen af magt skal stå i rimeligt forhold til det, personalet vil opnå. Varigheden af indgrebet skal begrænses mest muligt.


Brug af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er altid en undtagelse. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Når der er brugt magt, skal det altid registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Sociale tilbud skal desuden indberette til det sociale tilsyn.

Der skal desuden laves en plan for, hvordan magtanvendelser i forhold til borgeren det undgås eller mindskes fremover. Planen skal også være en hjælp for dem, de hjælper borgeren i forhold til bolig, job, fritid og undervisning.

Planen skal altid laves med udgangspunkt i borgerens forudsætninger. Når det er muligt, skal planen laves sammen med borgeren.


Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt det har været i orden at anvende magt eller ej i en bestemt situation, kan du klage til tilsynsenheden, der skal genvurderer din sag. Såfremt tilsynsenheden fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Klage på vegne af en anden

Hvis du er ægtefælle, samlever, søskende, bisidder, advokat eller værge til en borger, som ikke selv kan klage, kan du klage på hans vegne. Det gør du til Ankestyrelsen.

Klagefristen

Fristen for at klage er på fire uger. Det gælder fra den dag, hvor du eller klageren har fået besked om sagens afgørelse.


Kontaktinfo

Mia Gry Terkelsbøl Mortensen
Tilsynskonsulent/Socialrådgiver
Send e-mail til tilmm@herning.dk

Hanne Leerhøy
Tilsynskonsulent
Tlf.: 51491047
Send e-mail til tilhl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.