Administration af sundhed og sygdom

Hvem visiterer og administrerer på området for sundhed og sygdom? Det kan du se her.

Vi har to afdelinger, der har med området sundhed og sygdom at gøre. Den ene er 'Sundhed og Ældre'. Den anden er 'Handicap og Psykiatri'. Se herunder, hvem af dem du kan kontakte, hvis du har brug for det.

Sundhed og Ældre

Hjemmehjælp, sygepleje, plejecentre, kronisk sygdom, rygestop og træning. Det er nogen af de områder, som Sundhed og Ældre har med at gøre.

Sundheds- og ældrechef: Anne Ramsgaard

Afdelinger:

Staben
Stabschef: Ellen Bagge Grimstrup

Visitationsenheden
Chef: Birgitte Nystrup Andersen


Handicap og Psykiatri

Fysisk eller psykisk handicap, sindslidelser og psykisk sårbarhed. Det er nogle af de områder, som Handicap og Psykiatri har med at gøre.

Gå til administrationen af Handicap og Psykiatri.

Mand hjælpes i seng af plejepersonale

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Kontaktinfo

Visitationen - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning
Send e-mail

Ring til koordinatoren
Mandag - fredag: kl. 8-12
Tlf.: 96284310

Ring til en sagsbehandler
Mandag - fredag: Kl. 8.30-9.30
Tlf.: 96284052

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail