Administration af sundhed, sygdom og udsatte

Hvem visiterer og administrerer på området for sundhed, sygdom og udsatte? Det kan du se her.

Vi har to afdelinger, der har med området sundhed, sygdom og udsatte at gøre. Den ene er 'Sundhed og Ældre'. Den anden er 'Handicap og Psykiatri'. Se herunder, hvem af dem du kan kontakte, hvis du har brug for det.

Sundhed og Ældre

Hjemmehjælp. Sygepleje. Plejecentre. Kronisk sygdom. Rygestop. Det er nogen af de områder, som Sundhed og Ældre har med at gøre.

Ældrechef: Lis Bukholt

Afdelingsleder i Staben: Anne Ramsgaard

Chef for Visitationsenheden: Birgitte Nystrup Andersen.


Handicap og Psykiatri

Fysisk eller psykisk handicap. Sindslidelser. Psykisk sårbarhed. Hjemløshed. Det er nogle af de områder, som Handicap og Psykiatri har med at gøre.

Gå til administrationen af Handicap og Psykiatri.

Mand hjælpes i seng af plejepersonale

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Kontaktinfo

Visitationen - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning
Send e-mail

Ring til koordinatoren
Mandag - fredag: kl. 8-12
Tlf.: 96284310

Ring til en sagsbehandler
Mandag - fredag: Kl. 8.30-9.30
Tlf.: 96284052

Læs mere om sikker mail