Kvalitetsstandard for træning

Her kan du læse kvalitetsstandarder på træningsområdet, der hører under serviceloven.

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen, hvis du får behov for træning eller genoptræning.

De beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat på området.

Se mere her:

Kvalitetsstandard for træning

Kontaktinfo

Allis Lunde
Teamleder, Træning og Aktivitet - område Øst
Tlf.: 96285454
Mobil: 21341697
Send e-mail til takal@herning.dk

Lars Østergaard
Leder, Træning og Aktivitet område Nord og Syd
Tlf.: 96285664
Mobil: 24458089
Send e-mail til taklo@herning.dk

Lis Daugaard
Leder, Træning og Aktivtet Vest
Tlf.: 96288491
Mobil: 40105119
Send e-mail til takld@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.