Psykiatri

Her finder du de tilbud, vi har til dig med en sindslidelse.

Se vores kort over bo- og aktivitetstilbud til borgere med en sindslidelse.

Skovlyset er et socialpsykiatrisk botilbud og aktivitetstilbud for psykisk sårbare borgere i alderen 18-65 år. Her kan du bo i egen lejlighed og få personalets hjælp til at leve dit liv og komme dig af din sygdom.
Der findes også dagtilbud og tilbud om bostøtteordning på Skovlyset.

Du kan læse mere om Skovlyset på deres hjemmeside, som du finder i boksen Mere info.

Skiftesporet er et psykosocialt tilbud til dig, der er ung og har psykiske problemer af psykotisk karakter.

Der findes en boenhed og dagtilbud samt tilbud om bostøtteordning på Skiftesporet.

Du kan læse mere om Skiftesporet på deres hjemmeside, som du finder i boksen Mere info.

Nyboder er et botilbud under Sandfeldgården, der primært har yngre skizofrene beboere.

Du kan læse mere om Nyboder på deres hjemmeside, som du finder i boksen Mere info.

Minihøjskolen er et undervisningstilbud for normalt begavede unge med sociale og/eller psykiske vanskeligheder, der pt. ikke er under uddannelse eller i job.

Du kan læse mere om Minihøjskolen på deres hjemmeside, som du finder i boksen Mere info.

Kontaktinfo

Visitationen - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning
Send e-mail

Ring til koordinatoren
Mandag - tirsdag - torsdag - fredag: 8-12
Onsdag: 12-15
Tlf.: 96284310

Ring til en sagsbehandler
Mandag - fredag: 8-30-9.30
Tlf.: 96284052

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail