Sygedagpenge for lønmodtagere

Her kan du læse om dine muligheder for at få dagpenge, hvis du bliver syg.

For at have ret til sygedagpenge skal du hurtigst muligt melde dig syg til din arbejdsgiver.

Sygemelding skal ske pr. telefon og senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde - medmindre der er vedtaget nogle andre regler for sygemelding, der hvor du arbejder. Så skal du selvfølgelig følge disse regler.

Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge, før sygemeldingen sker. 

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge til dig i 30 dage fra din første fraværsdag, hvis du:

  • ikke får fuld løn under sygdom
  • har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet, og hvis du i denne periode har været  beskæftiget i mindst 74 timer 

Hvis du er syg mere end 30 dage

Hvis du er syg længere end de 30 dage, som din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge, kan du få sygedagpenge fra kommunen.

Fra den 1. juni 2015 kan du anmode om sygedagpenge digitalt via "Mit Sygefravær". Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

I forbindelse med din sag skal du give en række oplysninger. Du kan følge det direkte link i din digitale postkasse, eller du kan tilgå "Mit Sygefravær" under mere info boksen. Du har også mulighed for at udskrive blanketten.

Du kan her se en kort introduktionsfilm.