Demensteam

Borgere, pårørende og samarbejdspartnere kan benytte teamet til at forbedre livskvaliteten for personer med demens.

Demensteamet tilbyder at:

 • Koordinere indsatsen for demensramte familier med henblik på at skabe sammenhæng i indsatsen.
 • Lave individuel vejledning af både personer med demens og deres pårørende.
 • Etablere pårørendegrupper.
 • Samarbejde med læger om demensudredning.
 • Vejlede om kommunens øvrige tilbud.
 • Samarbejde med frivillige.
 • Støtte særlige aktivitetstilbud for demente.
 • Lave demensskole for pårørende og personer med demens.
 • Vejlede øvrigt sundhedspersonale om demenssygdommen.
 • Støtte rehabiliteringsforløb for personer med demens.
 • Benytte Marte Meo-metoden for at øge livskvaliteten for den demente og de pårørende. Og for at sikre arbejdsmiljøet og forebygge vold.

Demensteamet kan kontaktes telefonisk mandag - fredag kl. 8.00 - 9.00.

Demensteam dec 2016

Kontaktinfo

Lena Baungård Thomsen
Tlf.: 96288493
Send e-mail til plclb@herning.dk

Anna-Grethe Lyhne Videbæk
Tlf.: 96288496
Send e-mail til plcal@herning.dk

Hanne Helms
Tlf.: 96288495
Send e-mail til hannehelms@herning.dk

Anni Overgaard Frederiksen
Tlf.: 96288494
Send e-mail til plcaf@herning.dk

Gitte Mørch Henriksen
Tlf.: 20282910
Send e-mail til plcgh@herning.dk

Monica Feodora Martine Førgaard Schou
Tlf.: 96288497
Send e-mail til plcms@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Demensteam
Fuglsangsø Centret
Fuglsang Toft 4
7400 Herning

Fælles sikker mail: 
demensteamet.sec@herning.dk

Træffes bedst på hverdage på telefon mellem kl. 8.00 - 9.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail