Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående

Her finder du kvalitetsstandarden for pasning af nærtstående.

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen, hvis du får behov for orlov til at passe nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet, omfanget og udførelsen af opgaven.