Kvalitetsstandard for daghjem

Her kan du læse de kvalitetsstandarder, som gælder for daghjem.

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen, hvis du får behov for daghjem.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet og omfanget.