Kvalitetsstandard for daghjem

Her kan du læse de kvalitetsstandarder, som gælder for daghjem.

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen, hvis du får behov for daghjem.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet og omfanget.

Kvalitetsstandard for daghjem

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail