Daghjem

Her kan du læse om daghjem på aktivitetscentrene. Daghjem er tilbud til dig, der har brug for særlig hjælp og støtte i hverdagen.

Daghjemmene er for hjemmeboende personer og er et tilbud til aktivitet, samvær og struktur i dagligdagen. Det kan bidrage til at borgeren kan blive boende i eget hjem - og for nogle fungerer det samtidig som aflastning af en pårørende.

Det er muligt at få en daghjemsplads en eller flere gange om ugen.

Hvordan kan du blive visiteret?

Du skal kontakte Visitationsenheden.

Visitation sker efter en individuel vurdering. Du kan blive bevilget op til tre hele og to halve dage pr. uge. Du kan få bevilling til kørsel til centret, hvis du har behov for transport.

Du kan også indsende en digital ansøgning via borger.dk. Se under Selvbetjening.

Hvem kan benytte daghjem?

Daghjem er for dig med særlige behov for støtte og hjælp, ofte på baggrund af eksempelvis demens eller anden sygdom.

Det forudsætter, at du kan have glæde af at indgå i et gruppetilbud. 

Daghjem foregår i dagtimerne. Åbningstiderne oplyses på centrene.

Hvor er der daghjem?

Oversigt over daghjemspladser i Herning Kommune
Aktivitetscenter
Antal daghjemspladser
pr. 1. januar 2017
Aktiv Centret, Herning 10
Engholmcentret i Sdr. Felding  5
Fuglsangsø Centret, Tjørring 15
Lind Aktivitetscenter, Lind 10
Sunds Aktiv Center, Sunds 10
Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum 10
Ågården, Vildbjerg 10

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail