Kvalitetsstandard for aflastning

Her kan du læse de kvalitetsstandarder, som gælder for aflastning samt planlagt aflastningsophold.

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen, hvis du får behov for aflastning.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet og omfanget.