Orlov og aflastning

Her kan du se, hvilken hjælp du kan få, hvis du er pårørende. Du kan læse om daghjem, aflastning samt orlov.

Der er forskellige former for hjælp til pårørende.

Her er der omtale af tre typer af hjælp. Se i menuen for at få detaljeret information om:

Aflastningen kan være planlagt, så du som pårørende kan få en periode, hvor du kan blive aflastet.

Daghjem er et tilbud til om aktivitet, samvær og struktur i dagligdagen. Ophold i daghjem kan bidrage til at magte at blive boende i egen hjem - og for nogle fungere det samtidig som aflastning af en pårørende. 

Orlov benyttes ofte til pasning og pleje af døende, hvor du som pårørende kan få plejevederlag.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail