Orlov og aflastning

Her kan du se, hvilken hjælp du kan få, hvis du er pårørende. Du kan læse om daghjem, aflastning samt orlov.

Der er forskellige former for hjælp til pårørende.

Her er der omtale af tre typer af hjælp. Se i menuen for at få detaljeret information om:

  • Aflastningen kan være planlagt, så du som pårørende kan få en periode, hvor du kan blive aflastet.
  • Daghjem kan benyttes af den syge, så du som pårørende kan blive aflastet i dagligdagen. 
  • Orlov benyttes ofte til pasning og pleje af døende, hvor du som pårørende kan få plejevederlag.

 

 

 

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Kort og gadefortegnelse

Her kan du se de fire geografiske områder i Sundhed og Ældre (Nord, Syd, Øst og Vest).

Gadefortegnelse