Nyt om helbred og handicap

Her finder du en oversigt over de seneste nyheder om helbred og handicap

Du finder en samlet oversigt over nyheder i vores nyhedsarkiv.

Knogle-skole bliver uventet hit

25. oktober 2016 - Søgningen til Herning Kommunes ”Osteoporose-skole” er så stor, at der nu udvides med fem ekstra forløb

Osteoporose Foto Pm 

Hvad er en "knogle-venlig" livsstil?
 
Det spørgsmål vil rigtig mange af Herning Kommunes indbyggere med Osteoporose (populært kaldet knogleskørhed) gerne have svaret på.
 
Faktisk er gruppe-forløbene i kommunens Osteoporose-skole, der startede i januar 2016, så populære, at ventetiden for at deltage har sneget sig op på halvandet år - hvad der svarer til 65 personer.
 
I denne uge valgte Forebyggelsesudvalget derfor at sætte ekstra 75.000 kroner af til fem ekstra gruppe-forløb, så ventelisten kan knækkes - og flere knogler forbliver hele.
 
- Det er rigtig glædeligt, at så mange har lyst til at blive klogere på knogleskørhed. Den viden, borgerne får på Osteoporose-skolen, kan forebygge rigtig mange knoglebrud. Dermed sparer vi også skattekroner på langt sigt. Derfor har vi i udvalget besluttet at bruge penge på at nedbringe ventelisten, siger Karlo Brondbjerg, formand for Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune.

Fakta om Osteoporose-skolen

Et forløb i Osteoporose-skolen i Herning Kommune strækker sig over syv uger, med to timers undervisning per uge.

Efter tre måneder holdes der opfølgningsmøde.
 
Indholdet i undervisningen dækker blandt andet fakta om sygdommen, knoglevenlig kost og ergonomi, ligesom deltagerne prøver forskellige træningsformer for at finde den, der passer bedst til dem.

Fakta om Osteoporose

Læger vurderer, at cirka hver tredje kvinde og hver ottende mand bliver ramt af Osteoporose. Det svarer til 400.000 på landsplan. Knogleskørhed opdages dog typisk først, når der er sket et brud på en knogle. Derfor er kun ca. 60.000 danskere i dag diagnosticeret med Osteoporose.
 
I Herning Kommune har cirka 1700 personer fået diagnosen knogleskørhed. Et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet anslår, at det reelle antal personer med sygdommen i Herning Kommune er cirka 6500 kvinder og 2500 mænd.

Ældrepleje skal sikre job til flygtninge i Herning Kommune

18. august 2016 - Herning Kommune vil, i samarbejde med LærDansk, FOA og Social & Sundhedsskolen Herning, uddanne flygtninge til opgaver i ældreplejen

I 2025 vil der være akut mangel på hænder i ældreplejen, hvis der ikke gøres noget.

Et nyt pilotprojekt, "Projekt Ny Start - i Sundhed og  Ældre", i Herning Kommune vil sikre, at flygtninge kan komme i job - og samtidig uddanne nye hænder til ældreplejen.

I samarbejde med LærDansk Herning, FOA Herning og Social & Sundhedsskolen Herning vil kommunen i de næste tre år arbejde målrettet på at uddanne flygtninge til at indgå i arbejdet i kommunens ældrepleje.

- Som samfund står vi med en meget stor udfordring, når det gælder om at integrere de flygtninge, der kommer til landet. At få foden indenfor på arbejdsmarkedet er et godt første skridt til integration. Hvis vi samtidig kan afhjælpe den mangel på medarbejdere i ældreplejen som er forventet, er det en stor, ekstra gevinst, siger John Thomsen, formand for Beskæftigelsesudvalget.

Inspiration fra integrations-projekt

"Projekt Ny Start - i job i Sundhed og Ældre" er inspireret af "Projekt Ny Fremtid", der i februar fik 6,2 millioner kroner i støtte fra Industriens Fond.

I "Projekt Ny Fremtid" er samarbejdspartnerne lokale metalvirksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft.

I Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune er de begejstrede for det nye projekt, hvor erfaringerne fra samarbejdet med det private erhvervsliv bruges på det kommunale område.

- Når vi allerede nu kan se, at vi får en udfordring med at skaffe kvalificeret personale i de kommende år, så er projektet her en rigtig, rigtig fin måde at afhjælpe noget af den mangel, siger Anne Marie Søe Nørgaard, formand for udvalget.

"Projekt Ny Start - i job i Sundhed og Ældre" vil begynde i 2017 og løbe i alt tre år.

Frem mod første januar skal det afklares, hvilke kommunale ældrecentre, der har mod på at deltage i første fase af projektet, ligesom samarbejdet med LærDansk, FOA og Social & Sundhedsskolen Herning skal sættes i gang. 

Hånden under Hernings sårbare unge skal gribe flere

23. juni 2016 - Et styrket samarbejde skal sikre, at Herning Kommune får bedre hånd om cirka 500 udsatte unge

Dreng der skjuler sig 

Grænser og holdninger skal flyttes, og tankegangen i Herning Kommune skal udfordres.

Det er resultatet af en konference for de kommunale afdelinger, der har kontakt med sårbare unge, som for nylig blev holdt på Minihøjskolen i Herning.

Anledningen var en undren over, hvordan så mange unge havner i en håbløs situation, selv om der er brugt mange ressourcer på at hjælpe dem.

- Vi kan aldrig helt undgå, at nogle unge havner i en hjælpeløs situation. Men den tendens vi ser, hvor flere og flere unge har behov for en massiv støtteindsats, skal vi gøre hvad vi kan for at dæmme op for, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Marie Søe Nørgaard.

På konferencen deltog politikere fra Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget sammen med de relevante medarbejdere.

Størst indtryk på deltagerne gjorde en personlig beretning fra en af de unge, som på egen krop har oplevet hjælpesystemet på godt og ondt:

Jannie, der har været udsat, men nu er uddannet pædagog, og i dag er i fast arbejde og parforhold, fortalte om sit møde med "systemet".

10 års slingrekurs gennem psykiatrien og kommunale tilbud, der har budt på både svigt, tvang, bæltefiksering, misforståelser og malplacerede krav. En slingrekurs der blev stoppet af betydningsfulde glimt af menneskelighed og personlige relationer, der blev skabt i et professionelt hjælpesystem. Af ansatte som forstod at have troen på Janni, gøde håbet og vise den nødvendige tillid.

Det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt

Historien, og konferencen, gav anledning til, at de tre udvalgsformænd, der, på hvert sit område, har kontakt med de sårbare unge, gav håndslag på at forbedre samarbejdet. Snarest muligt skal direktører og chefer således præsentere tre konkrete forslag, der forbedrer indsatsen allerede i 2017 - uden at det koster flere penge.

- Vi yder allerede en stor indsats på området og har alle tænkelige tilbud, så der er ikke brug for flere tilbud. Men der er brug for at gøre det bedre og sætte ind, hvor det gavner mest, også hvis det i situationen koster mere. Hvis vi når ind til den unge, med det rigtige tilbud, på rette tid, kan det på langt sigt sagtens være bedre og billigere, understreger formanden for Beskæftigelsesudvalget, John Thomsen. 

Det er svært at sige, præcist hvor mange unge, der kan betegnes som sårbare. Men vurderingen er, at det i Herning kommune drejer sig om ca. 500 unge i alderen 15 til 25 år.

Bag dette tal gemmer sig unge med mange forskellige personlige, sociale og psykiske udfordringer, som alle skal have hjælp for at komme videre i tilværelsen.

Hvis ikke de får hjælp, er der stor risiko for, at de ikke får fodfæste i livet, dropper ud af uddannelsen eller aldrig kommer på arbejdsmarkedet. Dermed kommer de unge også i fare for at stå uden bolig og havne i livslang offentlig forsørgelse.

- Tænk sig, hvis vi kunne bruge pengene anderledes. Investere i en mere frugtbar indsats på et tidligere tidspunkt i den unges liv uden de mange personlige nederlag og slingrekurs mellem kommunale tilbud. Vi ved, at alle vores ansatte vil de unge det godt, men vi skal have fokus på, hvordan vores tilbud kommer til at hænge bedre sammen, supplerer formanden for Børne og Familieudvalget, Dorte West.

Socialt samvær for ensomme unge

17. februar 2016 - Er du mellem 16-24 år, og har du lyst til at møde andre ensomme unge? Så kom og deltag i vores læsegruppe! Første gang er den 10. marts 2016.

Vi mødes en gang om ugen på biblioteket, hygger os og hører en god historie.

Hver gang vi mødes læser vi en novelle. Du får teksten udleveret, hvorefter Mette eller Anne fra biblioteket læser teksten højt.
Du kan følge med i teksten eller bare lytte. Undervejs holder vi pauser, hvor du og de andre i gruppen kan bidrage med kommentarer.

Alle kan deltage. Det kræver ingen forberedelse eller specielle læsefærdigheder.

Praktisk information

Læsegruppen mødes 6 gange a´1½ times varighed på Biblioteket i Herning.

Første gang torsdag den 10. marts kl. 16.00 - 17.30.

Tilmelding kan ske til Mette Nørlund Andersen - bibmna@herning.dk eller sms til 51 70 29 36.

Oplys venligst navn, alder og mobilnummer ved tilmelding.

Dekorativt billede

Hernings Huntington-ekspertise ud i hele Norden

19. november 2015 - Sammen med Region Midtjylland har Herning Kommune inviteret til Nordisk Konference om sygdommen Huntingtons chorea

Omkring 100 fagfolk fra hele Norden har i går og i dag været samlet for at dele viden om Huntingtons Sygdom også kendt som Huntingtons chorea.

Konferencen, der foregår i København, er arrangeret af Herning Kommune og Region Midtjylland. I Herning ligger HC Bofælleskabet ved Plejecenter Lindegården, mens Region Midtjylland har et bomiljø for patienter med Huntingtons ved Tangkær på Djursland.

De to tilbud er blandt de eneste i landet med specialiseret viden om den sjældne sygdom, og formålet med konferencen er at dele og forene viden om Huntingtons Sygdom, samt danne netværk for de fagfolk, som arbejder med sygdommen til dagligt.
Det er tredje gang, konferencen bliver afholdt. Tidligere er den blevet afholdt i København i 2011 og i Bergen i 2013.

Herning Kommune er i øvrigt udbyder af hjælp til Huntingtons-patienter under Servicestyrelens VISO-center.

Fakta om Huntingtons chorea fra www.sundhed.dk
Huntingtons chorea er en arvelig sygdom, som oftest opstår i 30-55 års alderen. Sygdommen kan starte i alle aldre men ses ikke hos børn. Sygdommen er karakteriseret af chorea, som er pludselige, ufrivillige, hurtige og ukontrollerede bevægelser af arme, ben og/eller hoved

Huntingtons chorea forekommer hos 4-8 personer ud af 100.000. 
Sygdommen skyldes mutation i Huntingtin (Huntingtin genet). Ændring i genet fører til, at der ophobes protein i hjernens celler, som gradvist går til grunde og dør. Det er især hjerneceller som styrer bevægelser i kroppen som påvirkes. Hjernebarken påvirkes dog også, således at der kan ske personlighedsforandring. Du kan få psykiske symptomer samt tiltagende hukommelsessvækkelse og demens.

Hs Konference Niels Jepsen2 Web

Foto: Niels Jepsen fra Center For Kommunikation i Herning Kommune, holdt på konferencen en workshop om velfærdsteknologi og kommunikation. Foto: Region Midtjylland

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.