Demensteam

Borgere, pårørende og samarbejdspartnere kan benytte teamet til at forbedre livskvaliteten for personer med demens.

Demensteamet i Herning Kommune hjælper borgere med demens, deres pårørende samt mange forskellige samarbejdspartnere med at forbedre hverdagen med en demenssygdom.

Demensteamet kan vejlede og støtte jer undervejs i et demensforløb. 

Vi støtter og vejleder pårørende og borgere med demens i eget hjem i samarbejde med hjemmeplejen.

Vi har ansvaret for støtte og vejlede plejecentrene med komplicerede demensforløb. Vi har speciel erfaring med Huntingtons sygdommen.

I indsatsen benyttes Marte Meo-metoden, der går ud på at bruge videooptagelser til at sættes fokus på samværet mellem beboeren og medarbejderen med henblik på at udvikle kvaliteten af dette samvær.

Der bliver jævnligt afholdt kurser, demensskole og informationsaftner om demens.

Demensteamet kan vejlede i forhold til magtanvendelse og værgemål.

Demensteamet tilbyder at

 • Koordinere indsatsen for demensramte familier med henblik på at skabe sammenhæng i indsatsen.
 • Lave individuel vejledning af både personer med demens og deres pårørende.
 • Etablere pårørendegrupper.
 • Samarbejde med læger om demensudredning.
 • Vejlede om kommunens øvrige tilbud.
 • Samarbejde med frivillige.
 • Støtte særlige aktivitetstilbud for demente.
 • Lave demensskole for pårørende og personer med demens.
 • Vejlede øvrigt sundhedspersonale om demenssygdommen.
 • Støtte rehabiliteringsforløb for personer med demens.
 • Benytte Marte Meo-metoden for at øge livskvaliteten for den demente og de pårørende. Og for at sikre arbejdsmiljøet og forebygge vold.

Klik på billede for at høre Alice og Jesper fortælle om demensteamet.

Kontakt demensteamet

Kontaktinfo

Lena Baungård Thomsen
Tlf.: 96288493
Send e-mail til plclb@herning.dk

Anna-Grethe Lyhne Videbæk
Tlf.: 96288496
Send e-mail til plcal@herning.dk

Hanne Helms
Tlf.: 96288495
Send e-mail til hannehelms@herning.dk

Anni Overgaard Frederiksen
Tlf.: 96288494
Send e-mail til plcaf@herning.dk

Anni Rønnow Kristensen
Tlf.: 20805582
Send e-mail til plcar@herning.dk

Gitte Mørch Henriksen
Tlf.: 20282910
Send e-mail til plcgh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.