Hjemløse og udsatte

Her kan du læse om de tilbud til hjemløse og udsatte, der har brug for et værested eller særlig støtte.

Hvis du er socialt udsat, har et misbrug eller er hjemløs, kan disse tilbud måske være noget for dig.

Se kort med tilbud til udsatte borgere

Sådan søger du om støtte

Hvis du ønsker at søge om støtte i form af dagtilbud, støtte i eget hjem eller botilbud, skal du eller en af dine pårørende, læge eller anden kontaktperson, tage kontakt til Visitationsafdelingen i Handicap og Psykiatri. Se kontaktoplysninger i boksen "Kontaktinfo".

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående tilbud, kan du henvende dig direkte til dem:

Udsattekataloget "Hvem gør hvad" - er et hæfte med en oversigt over tilbuddene til socialt udsatte.

Hvem gør hvad? viser de tilbud, der findes for udstødte, hjemløse eller socialt udsatte.
Det er tilbud, som spænder lige fra overnatning til aktivitetstilbud og samværstilbud.

Se kataloget i boksen "Mere Info".

Du har pligt til at oplyse din nye adresse senest fem dage, efter du har skiftet bopæl. Flyttedatoen er den dag, du faktisk er flyttet ind. Det vil sige, når du har flyttet dine ejendele og overnatter på adressen.

Du kan tidligst anmelde flytning fire uger, før du skifter adresse.

Du skal melde din flytning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

Bøde

Hvis du ikke anmelder din flytning i tide, kan du få en bøde.

Hvad er en c/o-adresse?

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'. Du kan ikke registreres i CPR på en c/o-adresse, hvis du ikke rent faktisk også bor der.

Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

Borgere i Herning Kommune skal yderligere huske at melde flytning til Herning Vand:

http://herningvand.dk/da/privat/meld-flytning

Indhold hentet fra borger.dk

Kommunen har ret til at ændre dine oplysninger, hvis:

  • det kan bevises, at du ikke bor på den adresse, du er registreret med i CPR
  • eller du nægter at ændre din adresse.
Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Visitationen - Hjemløse og udsatte
Torvet 5
7400 Herning

Alle nye henvendelser skal rettes til koordinatoren på
tlf. 96 28 43 10 i telefontiden:
Mandag - tirsdag - torsdag - fredag: kl. 8 - 12. Onsdag: kl. 12 - 15.

Sagsbehandlerne, der arbejder med udsatte borgere, træffes hverdage fra kl. 8.30 - 9.30 på tlf-nr.: 96 28 42 98 - mail: vhpudsatte@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail