Hjemløse og udsatte

Her kan du læse om de tilbud til hjemløse og udsatte, der har brug for et værested eller særlig støtte.

Hvis du er socialt udsat, har et misbrug eller er hjemløs, kan disse tilbud måske være noget for dig.

Sådan søger du om støtte

Hvis du ønsker at søge om støtte i form af dagtilbud, støtte i eget hjem eller botilbud, skal du eller en af dine pårørende, læge eller anden kontaktperson, tage kontakt til Visitationsafdelingen i Handicap og Psykiatri.

Hvem skal du kontakte?

  • Sagsbehandlere i afdelingen træffes dagligt på alle hverdage i deres telefontid fra kl. 8.30 - 9.30.
  • Koordinatoren kan træffes på tlf. 96 28 43 10 i telefontiden:
    Mandag - tirsdag - torsdag - fredag: kl. 8 - 12. Onsdag: kl. 12 - 15.
  • Afdelingsleder Hans Grarup træffes på tlf. 96 28 40 53
  • Mail: social@herning.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af disse tilbud, kan du henvende dig direkte til dem:

Ifølge loven har du pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til – eller indenfor – senest fem dage, efter du har skiftet bopæl.

Du kan dog tidligst melde flytning fire uger, før du skifter adresse. Glemmer du at melde din flytning til i tide, kan du risikere at få en bøde.

Du skal melde din flytning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er en c/o-adresse?

Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'. Du kan ikke registreres i CPR på en c/o-adresse, hvis du ikke rent faktisk også bor der.

Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

Borgere i Herning Kommune skal yderligere huske at melde flytning til Herning Vand:

http://herningvand.dk/da/privat/meld-flytning

Indhold hentet fra borger.dk

Kommunen har ret til at ændre dine oplysninger, hvis:

  • det kan bevises, at du ikke bor på den adresse, du er registreret med i CPR
  • eller du nægter at ændre din adresse.
Indhold hentet fra borger.dk