Hjemløse og udsatte

Hvis du er socialt udsat, har et misbrug eller er hjemløs, kan disse tilbud måske være noget for dig.

Se kort med tilbud til udsatte borgere.

Læs mere om, hvem der kan hjælpe.

Læs mere om, hvor du kan være.

Søg om støtte

Hvis du eller en pårørende, læge eller anden kontaktperson på vegne af dig vil søge om støtte i form af dagtilbud, støtte i eget hjem eller botilbud, så kontakt Visitationen i Handicap og Psykiatri.

Se i den mørke boks "Kontaktinfo", hvordan du får fat på os.

Du kan også henvende dig direkte til:

Katalog med "Hvem gør hvad"

Hvem gør hvad? er en oversigt over tilbud til socialt udsatte. Det kan være alt fra overnatning til tilbud om aktivitet eller samvær.

Se udsattekataloget (pdf).

Dekorativt

Kontaktinfo

Visitationen
Hjemløse og udsatte

Torvet 5
7400 Herning

Nye henvendelser skal ske til koordinatoren.
Tlf. 96 28 43 10
Telefontid:
Mandag - fredag: kl. 8 - 12.

Sagsbehandlerne (udsatte borgere).
Tlf. 96 28 42 98
Telefontid:
Hverdage fra kl. 8.30 - 9.30
Send email

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail