Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Her kan du læse den kvalitetsstandard som gælder for omsorgstandpleje.

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen, hvis du får behov for omsorgstandpleje.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet, omfanget og udførelsen af opgaven.