Madservice

Her kan du læse om, hvordan du bliver visiteret til madservice. Du kan også læse om priser og hvem, der kan levere mad ud til dit hjem.

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunens kvalitetskrav til madserviceordningen skal udmeldes i en serviceinformation eller kvalitetsstandard.

Du kan få flere oplysninger om kommunens madserviceordning hos kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk

Du skal højst betale 52 kr. (2017) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, som du kan afhente eller indtage hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold hentet fra borger.dk

Når du er visiteret til madservice, kan du vælge mellem flere leverandører.  Du kan enten vælge den kommunale leverandør eller vælge en godkendt leverandør på listen.

Under Mere info finder du en liste, hvor du kan se, hvem der kan levere mad til dig.

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail