Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og pleje

Her kan du læse om de standarder, som er gælder for hjemmehjælp, hjemmepleje og træning i hjemmet.

En kvalitetsstandard er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen.

De beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen.

Listen er opstillet i emner. Find beskrivelsen under emnerne.

Kontaktinfo

Visitationsenheden
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Post sendes til Torvet 5

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail