Hjerneskade-rådgivningen

Hvis du er over 18 år og har en erhvervet hjerneskade, er Hjerneskaderådgivningen måske et tilbud for dig.

Hjerneskaderådgivningen på Center for Kommunikation tilbyder blandet andet:

  • Undervisning af og rådgivning til borgere med erhvervet hjerneskade
  • Kurser for senhjerneskadede
  • Kurser for og samtaler med pårørende
  • Åben rådgivning til børn og unge mellem 8 og 18 år, som er i nær kontakt med et menneske med en erhvervet hjerneskade
  • Konsulentfunktion i forhold til andre personalegrupper, der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade 

Se kontaktoplysninger til Center for Kommunikation på deres hjemmeside - link i boksen Mere Info.

Dekorativt billede