Bostøtte

Hvis du er udviklingshæmmet eller autist og har brug for støtte i dit eget hjem, er Bostøtten måske et tilbud til dig.

Bostøtte er en støtte, der gør, at du med hjælp og bistand kan bo i egen lejlighed.

Støtten er med til, at du oplever at kunne overkomme de aktiviteter i hverdagen, der er forbundet med at bo selv.

Støtten udføres af uddannet personale og i tæt samarbejde med dig. Støtten bliver tildelt individuelt og tager udgangspunkt i din funktionsnedsættelse og det, du ikke selv kan klare.

Bostøtten er en del af Bo- og Støttecenter Herning, som består af Lindekollegiet, Aflastningen Virkelyst, 6 Bofællesskaber, Caféen samt Bostøtten der arbejder i borgernes eget hjem. Administrationen er beliggende på Herluf Trollesvej 1B, 7400 Herning, tlf.: 96 28 43 17.