Serviceramme for støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme

Her kan du læse om den serviceramme, der gælder for støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme.

Servicerammen er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente at få fra kommunen. Det drejer sig om hjælp, hvis du får behov for støtte i eget hjem. Det gælder også botilbud til borgere med autisme

Servicerammen beskriver det serviceniveau, Byrådet har fastsat for ydelserne. Også   indholdet, omfanget og udførelsen af støtten/botilbuddet.