Serviceramme for støtte til sindslidende

Her kan du læse om den serviceramme, der gælder for støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende.

Servicerammen fortæller om den hjælp, du kan forvente at få fra kommunen, hvis du er sindslidende og får behov for støtte i eget hjem eller botilbud.

Servicerammen beskriver det serviceniveau, Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet, omfanget og udførelsen af støtten/botilbuddet.